فصل نامه علمی پژوهشی

دانشکده دندان پزشکی اصفهان


p-ISSN: 2008-6989

e-ISSN: 1735-255x

چاپ شده: 2018-03-19

مقاله هاي پژوهشی

نمایش همه ی شماره ها

هزینه انتشار

2014-05-29

از تاریخ 1393/2/1 این مجله مبلغ 000 000 1 ریال به عنوان وجه انتشار (Publication fee) برای مقالات پژوهشی و مروری دریافت می‌نماید. هزینه انتشار گزارش مورد و مقالات کوتاه 000 750 ریال است. نامه به سردبیر و سرمقاله نیز به صورت رایگان می باشد.

از نویسنده مسؤول درخواست می‌شود وجه مورد نظر را به حساب هدایای معاونت پژوهشی دانشگاه نزد بانک ملت به شماره شبای 580120000000004975761007 واریز و نسخه‌ای از فیش واریزی را به دفتر مجله فاکس یا به ایمیل jids@dnt.mui.ac.ir ارسال نماید.

همچنین لازم است قبل از واریز، شناسه اختصاصی مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان [941130000000015] بر روی رسید واریز وجه به حساب فوق درج گردد.

ضمناً چنانچه نویسنده اول و مسؤول (یا هر دو) وابستگی سازمانی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (IUMS) اعلام نماید از 50% تخفیف در هزینه های فوق برخوردار می باشد.

 

##common.readMoreWithTitle##

این فصلنامه در پایگاه‌های اطلاع رسانی زیر نمایه شده است:

Chemical Abstracts, CiteFactor (Directory Indexing of International Research Journals), Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO (Dentistry and Oral Sciences Source), EBSCO Discovery Service, EMRO, Genamics Journal Seek, Google Scholar, Hinari, Index Copernicus, Iran Medex, Islamic World Science Citation (ISC), Magiran, Open J-Gate, SID (www.SID.ir), Ulrich’s International Periodical Directory.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد