مدیر مسؤول:

دکتر مرتضی بنکدارچیان، دانشیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

(dr_bonakdar@yahoo.com)

سردبیر:

دکتر رامین مشرف، استاد، گروه پروتزهای دندانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

(raminmosharraf@gmail.com)

مدیر اجرایی:

دکتر حمید مظاهری، دانشیار، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

(mazaheri@dnt.mui.ac.ir)

مشاور آماری:

دکتر بهرام سلیمانی، دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، اصفهان، ایران.

(soleymani_b@yahoo.com)

 

شورای نویسندگان:

دكتر ناصر اصل امین آبادی، استاد، گروه دندان‌پزشكي کودکان، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تبریز، تبریز، ايران.

(aslaminabadi@gmail.com)

دكتر فرزانه آقا حسيني، استاد، گروه بيماري‌هاي دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.

(aghahose@sina.tums.ac.ir)

دکتر حمید‌رضا پاکشیر، استاد، گروه ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

(hpakshir@sums.ac.ir)

دکتر محمد ثابتی، استاد، گروه علوم جراحی و مهندسی زیست مواد، دانشکده دندان‌پزشکی، کالیفرنیای جنوبی، کالیفرنیا، آمریکا.

دکتر غلامرضا جهانشاهی، استاد، گروه آسیب‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

(gholamrezajahanshahi@gmail.com)

دکتر عباسعلی خادمی، استاد، گروه اندودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

(a_khademi@dnt.mui.ac.ir)

دکتر کاظم خسروی، استاد، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

(k_khosravi@dnt.mui.ac.ir)

دکتر مریم خروشی، استاد، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

(khoroushi@dnt.mui.ac.ir)

دكتر مهرداد رادور، استاد، گروه پريودنتيكس، دانشكده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران.

(radvarm@mums.ac.ir)

دکتر مسعود ساعتچی، استاد، گروه اندودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

(saatchi@dnt.mui.ac.ir)

دکتر جعفر قره‌چاهی، استاد، گروه پروتزهای دندانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

(gharechahij@mums.ac.ir)

دکتر سابیره دیر، استاد، گروه پروتزهای دندانی، دانشگاه استانبول، استانبول، ترکیه

(sabdeger@yahoo.com)

دکتر علی نوری بروجردی، استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

(anouri@sharif.edu)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد