مدیر مسؤول:

دکتر مرتضی بنکدارچیان، دانشیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

سردبیر:

دکتر رامین مشرف، استاد، گروه پروتزهای دندانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

مدیر اجرایی:

دکتر حمید مظاهری، استادیار، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

مشاور آماری:

دکتر بهرام سلیمانی، دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، اصفهان، ایران.

ویراستار ادبی:

دکتر پریچهر زارعان

 

شورای نویسندگان:

دكتر ناصر اصل امین آبادی، استاد، گروه دندان‌پزشكي کودکان، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تبریز، تبریز، ايران.

دكتر فرزانه آقا حسيني، استاد، گروه بيماري‌هاي دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.

دکتر حمید‌رضا پاکشیر، استاد، گروه ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

دکتر محمد ثابتی، استاد، گروه علوم جراحی و مهندسی زیست مواد، دانشکده دندان‌پزشکی، کالیفرنیای جنوبی، کالیفرنیا، آمریکا.

دکتر غلامرضا جهانشاهی، استاد، گروه آسیب‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

دکتر عباسعلی خادمی، استاد، گروه اندودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

دکتر کاظم خسروی، استاد، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

دکتر مریم خروشی، استاد، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

دكتر مهرداد رادور، استاد، گروه پريودنتيكس، دانشكده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران.

دکتر مسعود ساعتچی، استاد، گروه اندودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

دکتر جعفر قره‌چاهی، استاد، گروه پروتزهای دندانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

دکتر سابیره دیر، استاد، گروه پروتزهای دندانی، دانشگاه استانبول، استانبول، ترکیه

دکتر علی نوری بروجردی، استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد