ثبت نام و ورود به سایت برای ساب میت کردن مقاله و چک کردن وضعیت آن لازم است

چک لیست تهیه ارسال شده

به عنوان قسمتی از روند ارسال شده ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال شده اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن چک بزنند.
 • میدانم که مراحل سابمیت با گوشی موبایل قابل انجام نیست و بهتر است از نسخه انگلیسی سایت استفاده کنم

راهنمای نویسندگان

مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان با هدف بالا بردن سطح دانش پژوهشگران، دندانپزشکان، دستیاران و دانشجویان دندان پزشکی و آگاه ساختن آنها با برخی اثرتحولات و نوآوری های علم دندان پزشکی و علوم وابسته به آن و ارائه نتایج و فعالیت های علمی و پژوهشی محققین به چاپ می رسد. حوزه عملکرد مجله انتشار مقاله تحقیقی، مقاله مروری، مقاله بازآموزی، گزارش مورد و نامه علمی می باشد.

از نویسندگان محترم تقاضا می شود در تهیه و تنظیم مقالات خود، نکات زیر را رعایت نمایند:

شرایط فنی تهیه و ارسال مقاله

 • تا حد امکان از واژه های فارسی برای بیان مطالب و اصطلاحات علمی استفاده شود و از آوردن الفاظ انگلیسی در مواردی که معادل فارسی قابل قبول و مفهوم دارند، پرهیز گردد.
 • تمام جدول ها و نمودار ها باید در قالب word درج شوند و از ارسال آنها به صورت عکس و تصویر خودداری شود.
 • تمام عددها در متن و جدول ها باید به فارسی نوشته شوند و به ویژه ممیزها به صورت رسم الخط فارسی و به شکل (/) نوشته شوند و نه به صورت نقطه.
 • تمام واژه ها و اصطلاحات علمی که در مقاله به صورت اختصار درج می شود، برای بار اول، به صورت عبارت کامل ذکر گردد.
 • نوشته مقاله بر یک روی کاغذ A4  با رعایت 2 سانتی متر فاصله از هر سوی کاغذ و 1/2 سانتی متر فاصله بین سطرها و با استفاده از نرم افزار word 2010 تهیه شود در سقف واژگان و جداول و تصاویر از جدول زیر تبعیت شود.

نوع مقاله

سقف واژگان

سقف مجموع جداول و تصاویر

سقف منابع و مآخذ

مقاله اصلی

2500

4

30 

مقاله کوتاه

1000

2

15

مقاله مروری

7000

بدون محدودیت

بدون محدودیت

نامه به سردبیر

400

1

5

تحقیقات کیفی

3000

4

30 

گزارش مورد

1000

5

15

 • شماره گذاری صفحات از صفحه عنوان شروع و در قسمت پایین و سمت چپ کاغذ درج گردد.
 • پذیرش مقاله و پیگیری های بعدی در این مجله فقط از طریق وب سایت اختصاصی آن به آدرسhttp://jids.journalonweb.ir و پس از ثبت نام ( Registration ) در آن ممکن می باشد.

نحوه ارائه مقاله

هر مقاله باید شامل قسمت های زیر باشد:

 • صفحه اول (عنوان): شامل عنوان مقاله ( حداکثر 15 کلمه): نام و نام خانوادگی نویسنده (ها) ( انگلیسی و فارسی)، سمت و مرتبه علمی، محل خدمت، نشانی کامل پستی، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک نویسنده مسؤول، عنوان مکرری ( حداکثر 40 حرف)، قدر دانی با ذکر نام مرکز یا سازمان تأمین کننده بودجه پژوهشی ( برای مقالات اصیل پژوهشی)، به هر دو زبان فارسی و انگلیسی باشد.
 • صفحه دوم ( چکیده فارسی): چکیده فارسی حداکثر 250 کلمه و شامل عنوان، مقدمه ، مواد و روش ها، یافته ها، نتیجه گیری و کلید واژه ها باشد. چکیده « گزارش مورد» شامل مقدمه، معرفی مورد و کلید واژه ها است.
 • صفحه سوم به بعد (متن): شامل متن مقاله ( تحقیقی، مروری، گزارش مورد) باشد.
 • صفحه مجزا (قدردانی): در صورت لزوم جهت سپاسگزاری.ارائه شماره  طرح تحقیقاتی و مرکز تأمین کننده بودجه برای مقالات پژوهشی در این قسمت لازم است.
 • صفحه مجزا (منابع): برای ذکر مراجع و منابع که بر اساس الگوی مجله( ادامه) تنظیم شده باشد.
 • صفحه مجزا ( چکیده انگلیسی): چکیده انگلیسی دقیقا معادل چکیده فارسی و حداکثر 250 کلمه باشد در انتهای آن در سطر مجزا کلید واژه ها ذکر شود.
 • صفحات مجزا (جداول و نمودارها): هر جدول و یا نمودار در یک صفحه مجزا در نرم افزار word2010 تایپ و به ترتیب استفاده در متن به صورت 1، 2 و 3 شماره گذاری شود. عنوان هر جدول در بالا و توضیحات آن با استفاده از علائم * ، **، … ،……و _ در پایین جدول آورده شود از ارائه جدول و نمودارهایی که به اطلاعات آنها در متن بطور کامل اشاره شده است اجتناب گردد.
 • صفحات مجزا ( تصویرها) : تصویرهای ارسالی باید دقیق، روشن و اصل باشند تعداد محدود تصویر همراه ذکر عنوان در زیر آن و با فرمت GIF و JPEG قابل قبول است. اطلاعات موجود در شکل ها یا نمودارها نباید به طور کاملاً مشابه در جدول ها و یا متن مقاله ذکر شده باشند. تصور اشخاص بدون اجازه کتبی آنها نباید قابل شناسایی باشد. عنوان هر تصویر در پایین آن آورده شود.

اصول کلی متن مقاله

 • متن مقاله تحقیقی شامل: مقدمه، مواد و ورش ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری باشد.
 • متن مقاله مروری شامل: هدف، شرح مقاله، بحث و نتیجه گیری باشد. مقاله مروری صرفاً از نویسندگانی پذیرفته می شود که تسلط کافی در مورد موضوع مقاله را داشته و یا ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده، پذیرفته می شود.
 • متن گزارش مورد شامل: مقدمه، شرح مورد، بحث و نتیجه گیری باشد. گزارش مورد باید مستند، مختصر و دارای تعداد محدودی تصویر و تعداد معدودی منبع باشد.
 • متن نامه علمی شامل: حداکثر800 کلمه و در صورت لزوم یک شکل یا یک جدول و حداکثر پنج منبع باشد. نامه علمی که محتوای پژوهشی دارد، باید در بر گیرنده مواد و روش ها، یافته ها و نتیجه گیری باشد ولی تقسیم بندی عناوین در متن لازم نیست.
 • نویسندگان اجازه دارند قسمت های طولانی مقاله خود  را به زیر بخش هایی مانند : انتخاب بیمار، پرسشنامه، تحلیل آماری و ... تقسیم کنند.

شیوه نگارش منابع

 • منابع باید به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شده و شماره هر منبع داخل پرانتز() قرار گیرد.
 • تمام منابع باید به زبان انگلیسی ذکر شوند. بنابراین منابع فارسی در صورت دارا بودن مشخصات کتابنامه ای انگلیسی، با استفاده از این مشخصات و در صورت نداشتن مشخصات کتابنامه ای انگلیسی، لازم است به زبان انگلیسی ترجمه و سپس در این بخش درج گردند.
 • ذکر نام شش نویسنده اول الزامی است. چنان که تعداد نویسندگان مقاله از شش نفر بیشتر بود. پس از ذکر نام شش نفر اول، از عبارت “et al”  استفاده شود.
 • فقط حرف اول نام کوچک نویسنده (ها) نوشته شود.
 • شیوه نگارش فهرست منابع بر اساس الگوی ونکوور و مطابق نمونه های زیر باشد.

منابع به صورت کتاب

-       در صورتی که نویسنده کل کتاب یک یا چند نفر باشد: نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام(.) عنوان کتاب (.) نوبت چاپ (.) محل انتشار(:) ناشر(.) سال انتشار (:) صفحات(.) نام نویسندگان با علامت (،) از هم جدا شوند مثال:

Craig RG, Powers JM, Wataha JC. Dental Material.8  ed. St Louis:Mosby Co, 2004:113-25.

-       در صورتی که هر فصل کتاب توسط نویسندگان مختلفی نوشته شده باشد: نام خانوادگی نویسنده آن فصل (فاصله) حرف اول نام (.) عنوان فصل (.) در (In ): نام خانوادگی نویسنده(فاصله) حرف اول نام(.) عنوان کتاب(.) نوبت چاپ(.9 محل انتشار(:) ناشر(.) سال انتشار(:) صفحات(.) مثال:

Ruddle CJ. Cleaning and shaping the root canal system. In: Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 8 ed. St Louis:Mosby Co.2002:246-8.

منابع به صورت مجله

نام خانوادگی نویسنده ( فصاله) حرف اول نام(.) عنوان مقاله(.) نام اختصاری مجله(فاصله) سال انتشار(:) دوره (شماره)(:) صفحات(.)

مثال:

Khademi A,Yazdizadeh M, FeizianfardM. Determination of the minimum instrumentation size for penetration of irrigates to the apical third of root canal systems. J Endod 2006;32(5)417-20.

منابع به صورت پایان نامه

-       نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام(.) استاد راهنما(:) نام خانوادگی استاد راهنما (فاصله) نام(.) عنوان پایان نامه (.) مقطع پایان نامه(،) نام دانشکده(،) نام دانشگاه(.) سال انتشار.

مثال:

Torkan S. supervising teacher: Mosharraf R.Evaluation of the fracture resistance of composite bridges reinforced with two types of pre-impregnated and non-impregnated fibers. Thesis for DDS.School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences. 2008.

منابع به صورت الکترونیکی

-       مجله الکترونیکی روی اینترنت

نام خانوادگی نویسنده ( فاصله) نام(.) عنوان مقاله(.) نام اختصاری مجله الکترنیکی (فاصله) ] Serial online [ سال نشر (و ماه نشر در صورت لزوم) (؛) دوره (شماره) (:) ] شماره صفحات یا قاب ها[ (.) ]روز، ماه و سال دسترسی cited [ Available (:) آدرس اینترنتی دسترسی

 

مثال:

Mosharraf R,Hajian F.Occlusal morphotogy of the mandibular first and second premolars in Iranian adolescents. Inter J Dental Anthropol [Serial Online] 2004; 5:[3 Screens]]cited 2006 Now13]. Available from:

http://www.jida.syllabapress.com/abstractsjida5. Shtml

منابع به صورت صفحه وب 

نام خانوادگی نویسنده (فاصله) نام] یا شرح پدید آور[ (.) عنوان(.) سال نشر در صورت دسترسی(:) ] شماره صفحات یا قاب­ها[ ] روز، ماه و سال دسترسی cited [ Available(.) (:) آدرس اینترنتی دسترسی

مثال:

Dentsply Co. Biopure(MTAD) Cleanser.

[2 screens] [Cited 2006 Nov 26].Available from: www.store.tulsadental.com/catalog/biopure.html

فرایند ارزیابی مقاله

 • مقاله پس از ثبت در سایت مجله، اعلام وصول گردیده و در صورت رعایت شدن اصول ساختاری، جهت بررسی علمی برای داوران ارسال خواهد شد نتایج داوری در شورای نویسندگان بررسی شده و در صورت نیاز مقاله به اصلاحات برای نویسنده مسؤول ارسال می گردد. مقالات پس از اصلاح و تأیید نهایی، به ترتیب تاریخ تأیید مقاله در مجله چاپ می شوند.
 • مقالات کارآزمایی بالینی بایستی قبلا در سایت مربوطه              ( www.IRCT.ir ) ثبت و شماره ثبت آنها در ابتدای مواد و روشهای متن مقاله ذکر شده باشد.
 • مجله در قبول یا رد مقاله آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی و در صورت نیاز خلاصه سازی مقاله را برای خود محفوظ می دارد. پس از ارسال مقاله، کلیه حقوق مترتب بر آن متعلق به مجله می باشد.
 • مجله مسؤولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز مرتبه علمی یا نویسندگان با مراجع دیگر را بر عهده نخواهد گرفت. همچنین صحت و سقم مطالب درج شده در مقاله به عهده تمامی نویسنده (ها) می باشد.
 • پس از ورود مقاله به مرحله نهایی(چک رفرنس) امکان انصراف نویسنده (گان) از انتشار مقاله وجود ندارد .

نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان، دانشکده دندان پزشکی، دفتر مجله دانشکده دندانپزشکی.

کد پستی:72461-81746

تلفن: 37925523-031

نمابر:36687080-031

Email:jids@dnt.mui.ac.ir

URL:http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/index

 

آموزش ایجاد شناسه ارکید

 برای مشاهده ایجاد شناسه ارکید، اینجا کلیک کیند

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد