##article.return## بررسی مورفولوژی ریشه و کانال دندان‌های قدامی ماگزیلا با استفاده از تصاویر تهیه شده با cone-beam computed tomography در یک مرکز رادیولوژی در قزوین دانلود ##common.downloadPdf##