نقدی بر مقاله‌ی مقایسه‌ی اثر چهار شوینده‌ی رایج کانال ریشه، روی ریزنشت باکتریایی کانال‌های ریشه‌ی پر شده

  • علی نوحه خوان Ali Nohekhan دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • فهیمه سلامی Fahimeh Salami دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • قاسم یادگارفر GHasem Yadegarfar گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

نقدی بر مقاله‌ی مقایسه‌ی اثر چهار شوینده‌ی رایج کانال ریشه، روی ریزنشت باکتریایی کانال‌های ریشه‌ی پر شده

چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Ali Nohekhanعنخ, Fahimeh Salamiفس, GHasem Yadegarfarقی. نقدی بر مقاله‌ی مقایسه‌ی اثر چهار شوینده‌ی رایج کانال ریشه، روی ریزنشت باکتریایی کانال‌های ریشه‌ی پر شده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 20اکتبر2018];:328-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1100

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد