بررسی برخی از شاخص‌های سلامت دهان در بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌های دولتی اصفهان در سال 1394

  • جابر یقینی Jaber Yaghini دانشیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • نرگس نقش Narges Naghsh استادیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • احمد مقاره‌عابد Ahmad Moghare Abed استاد، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • هاجر حدادی Hajar Hadadi دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • هژیر یوسف‌شاهی Hajir Yousefshahi دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • ساره شریفی Sare Sharifi رزیدنت پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: بیماران بستری در بخش‌ مراقبت‌های ویژه، مشکلات بسیاری دارند که همین موضوع باعث می‌شود تا مراقبین از ناحیه‌ی دهان و بهداشت آنها غافل شوند. این امر در آینده مشکلات و بیماری‌ها و به دنبال آن هزینه‌های زیادی را به بیمار تحمیل می‌کند. هدف از این مطالعه آن بود تا با اندازه‌گیری شاخص التهاب لثه و شاخص دبری در بیماران بستری در بخش‌ مراقبت‌های ویژه، وضعیت بهداشت دهان را در آنان بررسی کند. 

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، 140 بیمار که تحت تهویه‌ی مکانیکی بودند، مورد معاینه قرار گرفتند و شاخص التهاب لثه و شاخص دبری در آنان اندازه‌گیری شد. پرسش‌نامه‌ای نیز در این باره تنظیم و در اختیار همراه بیمار قرار گرفت. سپس اطلاعات وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 شد و ضریب همبستگی اسپیرمن محاسبه گردید. با درجه‌ی اطمینان 95 درصد (p value < 0/05) محاسبه آماری انجام گرفت.

يافته‌ها: میانگین نمره‌ی شاخص التهاب لثه 1/5 و میانگین نمره‌ی شاخص دبری، 1/9 بود. با توجه به نتایج محاسبه‌ی ضریب همبستگی اسپیرمن، ارتباط بین استفاده از مسواک قبل از بستری شدن با شاخص التهاب لثه و شاخص دبری، معنی‌دار بود (p value < 0/001)، همچنین مدت زمان بستری با شاخص التهاب لثه و شاخص دبری رابطه‌ی معنی‌دار داشت (p value < 0/001) ولی رابطه‌ی بین سن، جنس، شاخص التهاب و شاخص دبری معنی‌دار نبود.

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه این‌گونه برداشت می‌شود که سطح بهداشت دهان در بیماران بستری در بخش‌ مراقبت‌های ویژه با استانداردها فاصله زیادی دارد، لذا توجه بیشتر به این موضوع ضروری است. 

کلید واژه‌ها: بخش مراقبت‌های ویژه، شاخص التهاب لثه، شاخص دبری.

بیوگرافی نویسنده

جابر یقینی Jaber Yaghini, دانشیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

رزیدنت پریودنتیکس

چاپ شده
2017-08-20
استناد به مقاله
1.
Jaber Yaghiniجی, Narges Naghshنن, Ahmad Moghare Abedام, Hajar Hadadiهح, Hajir Yousefshahiهی, Sare Sharifiسش. بررسی برخی از شاخص‌های سلامت دهان در بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌های دولتی اصفهان در سال 1394. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20آگوست2017 [ارجاع شده 4جولای2022];:258-63. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1129

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد