##article.return## بررسی برخی از شاخص‌های سلامت دهان در بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌های دولتی اصفهان در سال 1394 دانلود ##common.downloadPdf##