بررسی بافت شناسی تأثیر لیزر کمتوان GaAs بر سرعت و کیفیت تشکیل استخوان در Distraction Osteogensis در خرگوش

  • M Ghoreishian
  • P Ghoreishian
  • F Fazilat
  • سید مهدی قریشیان استادیار بخش جراحی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دکتر ترابی‌نژاد، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • پرویز دیهیمی دانشیار بخش آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دکتر ترابینژاد، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • فرزاد فضیلت جراح دهان، فک و صورت

چکیده

مقدمه: اگر چه استخوان سازی کششی(Distraction osteogenesis) یک روش معجزهآسا در درمان بسیاری از ناهنجاریها در ناحیه کرانیوفاشیال است، اما تحمل دستگاههای کششی (Distractor) برای بسیاری از بیماران طاقت فرسا و مشکل‌ساز میباشد. از این جهت لیزرهای کمتوان در صورتی که قادر به افزایش سرعت استخوان‌سازی باشند، باعث کوتاه شدن دوره درمان و کاهش مشکلات بیماران خواهند شد. هدف از این بررسی تعیین تأثیر لیزر کمتوان در تسریع تشکیل استخوان جدید و در نتیجه کوتاه نمودن دوره درمان و کاهش مشکلات دستگاه Distractor بود.

مواد و روش‌‌ها: در این مطالعه، پس از کورتیکوتومی، دستگاه‌های  Distractorدر ناحیه تنه فک پایین 18 خرگوش سفید نیوزلندی قرار داده شدند و پس از پنج روز با سرعت یک میلی‌متر در روز برای مدت 10 روز فعال گردیدند. به 9 خرگوش، لیزر GaAs با توان 200 میکرووات به مدت 20 ثانیه در طی 7 روز به صورت یک درمیان تابانده شد و 9 خرگوش دیگر هیچ لیزری دریافت نکردند. سپس در روزهای 10 و 20 و 40 در دوره تثبیت، خرگوش‌ها به نوبت قربانی شدند و نمونه‌های به‌دست آمده به وسیله اسکنینگ الکترون میکروسکوپ یا SEM (Scanning Electron Microscopy) و میکروسکوپ نوری تحت بررسی قرار گرفتند و توسط آزمون Mann-Whitney ارزیابی شدند.

یافته‌‌ها: در هر دو مطالعه SEM و میکروسکوپ نوری، در مرحله اول (روز دهم) در گروه لیزر سلول‌های فیبروبلاست و رشتههای کلاژن با حجم و نظم بیشتری نسبت به گروه شاهد تشکیل شده بودند. در مرحلهی دوم (روز بیستم) در گروه لیزر علاوه بر بافت فیبروز، میزان استخوان جنینی (Woven) بیشتری نسبت به گروه شاهد تشکیل شده بود. اگر چه اختلاف آنها معنیدار نبود و در واقع میزان اختلاف آنها کمتر از مرحله اول بود. در مرحله سوم (روز چهلم) در هر دو گروه لیزر و شاهد، استخوان جنینی و استخوان تیغه‌ای دیده می‌شد ولی اختلاف واضحی بین دو گروه مشاهده نگردید و به نظر می‌رسد که تابش لیزر در مراحل اولیه کشش مؤثرتر از مراحل پایانی باشد.

نتیجه‌‌گیری: علت این حالت را شاید بتوان با وضعیت تغییرات pH در حالت اکسیداسیون و احیای سلول (Redox Regulation) توضیح داد؛ به این صورت که در مراحل اولیه که pH بافتی به دلیل تروما، در حدود احیاست، تابش لیزر موثرتر از مراحل پایانی که وضعیت pH بافتی متعادل‌تر است، می‌باشد. البته واضح است که برای یافتن بهترین نتیجه، نیاز به تحقیقات وسیعی از نظر پروتکلهای Distraction و تابش لیزر احساس میشود.

كليد واژه‌ها: استخوان‌سازی کششی، لیزر GaAs، بافتشناسی، اسکنینگ الکترون میکروسکوپ، میکروسکوپ نوری

چاپ شده
2009-02-20
استناد به مقاله
1.
Ghoreishian M, Ghoreishian P, Fazilat F, قریشیانسم, دیهیمیپ, فضیلتف. بررسی بافت شناسی تأثیر لیزر کمتوان GaAs بر سرعت و کیفیت تشکیل استخوان در Distraction Osteogensis در خرگوش. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20فوریه2009 [ارجاع شده 2جولای2022];4(1):8-6. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/114

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد