گزارش دو مورد لنفوم غیر هوچکین اولیه‌ی دهانی

  • پرویز دیهیمی Parviz Deyhimi استاد، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • حمید پورصادقی Hamid Porsadeghi پاتولوژیست دهان، فک و صورت، اصفهان، ایران.
  • سهیلا دریساوی Soheila Darisavi دستیار تخصصی، آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سعیده خالصی Saeideh Khalesi استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: لنفوم‌ها، گروهی از نئوپلاسم‌ها می‌باشند که در آنها سیستم لنفورتیکولار به ویژه، گره‌های لنفاوی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این بیماری فرمی از نئوپلاسم‌های بدخیم توپر ناشایع است که طیفی از نماهای بالینی و پاتولوژیک را ایجاد می‌نماید. با این وجود لنفوم، یکی از شایع‌ترین تومورها در ناحیه‌ی سر و گردن می‌باشد که طبق برخی پژوهش‌ها، پس از کارسینوم سلول سنگفرشی دهان و تومورهای غدد بزاقی، سومین بدخیمی شایع در ناحیه‌ی حفره‌ی دهان و ماگزیلوفاشیال محسوب می‌شود. تنها 0/2 تا 3 درصد از لنفوم غیر هوچکین خارج عقده‌ای اولیه در ناحیه‌ی دهان دیده شده است.

شرح موارد: هدف از گزارش این دو مورد، ارزیابی بالینی و هیستوپاتولوژی لنفوم غیر هوچکین دهانی در دو بیمار مراجعه کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.

نتیجه‌گیری: با وجود شیوع کم لنفوم غیر هوچکین در دهان، تشخیص این‌گونه ضایعات در ناحیه دهان، فک و صورت به دلیل شباهت به ضایعات التهابی و خوش‌خیم همواره مورد بحث بوده است. احتمال اشتباه در تشخیص به موقع بسیار زیاد بوده و درمان را به تأخیر می‌اندازد. بررسی دقیق ضایعه، رادیوگرافی مناسب و پیگیری بیمار از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

کلید واژه‌ها: لنفوم غیر هوچکین، لنفوم خارج عقده‌ای، لنفوم داخل دهانی.

درباره نویسندگان

سهیلا دریساوی Soheila Darisavi, دستیار تخصصی، آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

دسستیار تخصصی آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دانانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سعیده خالصی Saeideh Khalesi, استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

استادیار، گروه آسیب شناسی دهان

چاپ شده
2017-08-20
استناد به مقاله
1.
Parviz Deyhimiپد, Hamid Porsadeghiحپ, Soheila Darisaviسد, Saeideh Khalesiسخ. گزارش دو مورد لنفوم غیر هوچکین اولیه‌ی دهانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20آگوست2017 [ارجاع شده 10آگوست2022];:332-4. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1168

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد