بررسی میزان رعایت کدهای اخلاقی در پژوهش‌های دانشجویان دوره‌ی دکترای عمومی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس بازنگری پایان‌نامه‌ها طی سال‌های 1380-1394

  • سیدمحمد رضوی Seyed Mohammad Razavi استاد، مرکز تحقیقات ایمپلنت، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • آرش قدوسی Arash Ghodusi دانشیار، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • فاطمه الماسی Fatemeh Almasi دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران.
  • سارا حسین‌پور Sara Hosseinpour کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • محمد جنتی‌کیا Mohammad JannatiKia کارشناس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • امیرمیلاد خدارحمی Amir Milad Khodarahmi دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به این ‌که در پژوهش‌های دندان‌پزشکی، رعایت کدهای اخلاقی مورد توجه زیادی قرار نگرفته است، این پژوهش با هدف بررسی میزان رعایت کدهای اخلاقی مورد تصویب کمیته‌ی کشوری اخلاق در پژوهش‌های بالینی انجام شده طی سال‌های 1380-1394 در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ توصیفی- تحلیلی، از نوع مقطعی بود که بر روی 361 پایان‌نامه صورت گرفت. کلیه‌ی پایان‌نامه‌های موجود در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان بین سال‌های 1380 تا 1394، (در یک بازه‌ی زمانی 15 ساله) که دارای تحقیقات انسانی بودند انتخاب و رعایت یکایک کدهای اخلاقی در آنها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پایان‌نامه‌ها به سه دوره‌ی 5 ساله از سال 80 تا 84، 85 تا 89 و 90 تا 94 تقسیم شدند و کلیه‌ی نتایج توسط آزمون 2χ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته‌ها: در 239 مورد (68/7 درصد) از آزمودنی‌ها رضایت‌نامه اخذ شده است. در 243 مورد (67/3 درصد) آزمودنی‌ها با رضایت کامل و بدون اجبار وارد مطالعه شده بودند. در 184 مورد (54/8 درصد) از طرح‌ها در مورد روش تحقیق، فواید و زیان‌های آن به آزمودنی‌ها توضیح داده و به سؤالات آنها پاسخ داده شد. 

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، به نظر می‌رسد رعایت اصول علمی اخلاق در پژوهش‌های انسانی در مطالعات دانشجویان عمومی تا رسیدن به حد مطلوب، راهی طولانی دارد، ولی روند رعایت اصول بویژه در مقایسه‌ی دوره‌های 5 ساله، نشان ‌دهنده‌ی بهبود در رعایت اخلاق پزشکی در طی تحقیقات بود.

کلید واژه‌ها: اخلاق در پژوهش، رضایت آگاهانه، کدهای اخلاقی، اخلاق پزشکی.

چاپ شده
2017-08-20
استناد به مقاله
1.
Seyed Mohammad Razaviسر, Arash Ghodusiآق, Fatemeh Almasiفا, Sara Hosseinpourسح, Mohammad JannatiKiaمج, Amir Milad Khodarahmiاخ. بررسی میزان رعایت کدهای اخلاقی در پژوهش‌های دانشجویان دوره‌ی دکترای عمومی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس بازنگری پایان‌نامه‌ها طی سال‌های 1380-1394. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20آگوست2017 [ارجاع شده 4جولای2022];:271-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1176

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد