گزارش نتایج درمان جراحی بازشکستگی کندیل‌مندیبل به روش رترومندیبولار انتروپاروتید

  • حمید مجتهدی Hamid Mojtahedi 1. دستیار تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • میلاد پروین Milad Parvin 2. دستیار تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
  • علیرضا پرهیز Alireza Parhiz 3. استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: شکستگی‌های ناحیه‌ی کندیل یکی از شایع‌ترین شکستگی‌های ناحیه صورت می‌باشد. امروزه توافق کلی جهت درمان جراحی و یا غیر جراحی شکستگی‌های کندیل وجود ندارد. از شایع‌ترین عوارض درمان جراحی می‌توان به آسیب عصب فیشیال (چهره‌ای) اشاره کرد. در مطالعه‌ی حاضر، به ارزیابی روش جراحی رترومندیبولار انتروپاروتید در جااندازی و فیکساسیون شکستگی‌های ساب‌کندیلار پرداخته شد.

شرح مورد: در طی مطالعه‌ی گزارش مورد در دوره‌ی زمانی بین دی ماه 1393 تا بهمن 1394، 10 بیمار با تشخیص شکستگی ساب‌کندیلار در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان سینا مورد درمان جراحی شکستگی ساب‌کندیلار با روش رترومندیبولار انتروپاروتید قرار گرفتند. بیماران پس از درمان از نظر میزان باز کردن دهان، اکلوژن، آسیب عصب زوج هفتم، عوارض غدد بزاقی، عفونت و اسکار به جای مانده در محل برش در فواصل زمانی 1 و 2 هفته، 1 و 6 ماه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در پیگیری 6 ماهه‌ی بیماران هیچ موردی از آسیب عصب چهره‌ای مشاهده نشد. تمامی بیماران از نظر میزان باز کردن دهان در محدوده‌ی نرمال بودند. اسکار برش جراحی به سختی قابل تشخیص بود.

نتیجه‌گیری: روش جراحی رترومندیبولار انتروپاروتید روشی مناسب و ایمن جهت درمان شکستگی‌های کندیل می‌باشد. از این روش می‌توان جهت شکستگی‌های ساب‌کندیلار با لول بالا و پایین و همچنین شکستگی‌های راموس و کرونوئید نیز استفاده کرد. با وجود برش کوچک جراحی، دسترسی مستقیم به ناحیه‌ی شکستگی فراهم شده و اسکار حاصل از آن اندک است.

کلید واژه: کندیل‌مندیبل، شکستگی مندیبل، تکنیک فیکسیشن فکی

درباره نویسندگان

حمید مجتهدی Hamid Mojtahedi, 1. دستیار تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

فارغ التحصیل دوره دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دستیار تخصصی جراحی فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران

میلاد پروین Milad Parvin, 2. دستیار تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.

دستیار تخصصی جراحی فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل دوره دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

علیرضا پرهیز Alireza Parhiz, 3. استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.

فارغ التحصیل دوره ی دستیاری تخصصی جراحی فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران

استادیار بخش جراحی فک وصورت دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل دوره دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چاپ شده
2017-08-20
استناد به مقاله
1.
Hamid Mojtahediحم, Milad Parvinمپ, Alireza Parhizعپ. گزارش نتایج درمان جراحی بازشکستگی کندیل‌مندیبل به روش رترومندیبولار انتروپاروتید. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20آگوست2017 [ارجاع شده 2جولای2022];:323-31. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1189

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد