بررسی خصوصیات سایکومتریک ترجمه‌ی فارسي شاخص فونسکا در نمونه‌ای از افراد فارسی زبان

  • مریم‌السادات هاشمی‌پور Maryam Sadat Hashemipoor دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان، گروه بیماری‌های دهان و دندان، دانشکده دندان‌پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
  • فاطمه رضوی Fateme Razavi دندان‌پزشک عمومی، مرکز تحقیقات علوم و اعصاب کرمان، کرمان، ایران
  • ونوس لران Venoos Loran متخصص پروتزهای دندانی، مرکز تحقیقات علوم و اعصاب، کرمان، ایران
  • عادله پویافرد Adele Pooyafard استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان و دندان و مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان، گروه بیماری‌های دهان و دندان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
  • سید امیرحسین گنجعلی‌خان‌نسب Sayed Amirhosein Ganjaliannasab دانشجو، مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: اگرچه پوسیدگی دندان و بیماری‌های لثه از شایع‌ترین بیماری‌های بهداشت دهان در دنیا است، اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی را می‌توان دومین علت پس از درد دندانی قلمداد کرد. جهت بررسی اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی ابزار متعددی وجود دارد که یکی از آن‌ها پرسش‌نامه‌ی فونسکا می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی خصوصیات سایکومتریک ترجمه‌ی فارسي شاخص فونسکا در نمونه‌ای از افراد فارسی زبان بود.

مواد و روش‌ها: متن اصلی انگلیسی پرسش‌نامه فونسکا با روش مستقیم- معکوس به فارسی ترجمه شد. استانداردسازی پرسش‌نامه بر روی 400 بیمار بررسی گردید. ضریب Cohen’s kappa، که یک اندازه‌گیری توافقی بین بیمار و پزشک است و شامل میزان توافق بین این دو می‌باشد، نیز محاسبه گردید.

يافته‌ها: در این پژوهش، ضريب آلفاي كرونباخ براي پایایی پرسش‌نامه فونسکا برابر 0/88 به دست آمد كه در صورت حذف هر كدام از آيتم‌های مورد بررسي به حد قابل قبولي مي‌رسيد. جهت تعيين پايايي در ارزيـابي مجدد، ضريب همبستگی درون طبقه‌ای Intraclass Correlation Coefficient: ICC بـرابـر 0/86 به دست آمـد (با دامنه اطمينان 95% در محدوده‌ی 0/82–0/91 قرار داشت).

نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد که ترجمه‌ی فارسی پرسش‌نامه فونسکا از اعتبار مناسبی برخوردار است و این پرسش‌نامه روشی مؤثر برای بررسی اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی توسط دندان‌پزشک می‌باشد. البته باید به این نکته اشاره کرد که فونسکا یک ابزار غربالگری است و بایستی با معیارهای بالینی و و بررسی شواهد توسط کارشناسان در کلینیک و تست‌های پاراکلینیک و تشخیص موارد مثبت و منفی در تشخیص موارد مثبت و منفی، راستی آزمایش و در صورت لزوم مداخله صورت گیرد.

کلید واژه‌ها: پایایی، روایی، حساسیت، ویژگی.

چاپ شده
2016-12-02
استناد به مقاله
1.
Maryam Sadat Hashemipoorمه, Fateme Razaviفر, Venoos Loranول, Adele Pooyafardعپ, Sayed Amirhosein Ganjaliannasabساگ. بررسی خصوصیات سایکومتریک ترجمه‌ی فارسي شاخص فونسکا در نمونه‌ای از افراد فارسی زبان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2دسامبر2016 [ارجاع شده 12جولای2020];12(3):326-3. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1239

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد