شیوع بی‌دندانی و فاکتورهای مرتبط در افراد بالای 20 سال شهر اصفهان

  • محمد آذریان Mohammad Azarian استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • رضا دارابی Reza Darabi استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • نغمه بهارلو Naghmeh Baharloo دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

 مقدمه: بی‌دندانی، مشکلی است که اکثر قریب به اتفاق مردم با آن درگیر می‌باشند و متأسفانه بسیاری از مردم نسبت به آن بی‌تفاوت هستند. هدف از این پژوهش، تعیین شیوع بی‌دندانی و فاکتورهای مرتبط در افراد بالای 20 سال شهر اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 602 نفر (301 زن و 301 مرد) از افراد بالای 20 سال مراجعه کننده به کلینیک‌های دندان‌پزشکی شهر اصفهان انتخاب شدند و با استفاده از پرسش‌نامه و معاینه‌ی کلینیکی، شیوع انواع بی‌دندانی و رابطه‌ی آن با سن، جنس، مصرف سیگار، رعایت بهداشت دهان و دندان، معاینات دوره‌ای دندان‌پزشکی و تحصیلات بررسی گردید و داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری کای اسکوئر، من‌ویتنی و
t-test تجزیه و تحلیل شد (α = 0/05).

يافته‌ها: ارتباط بین بی‌دندانی با متغیرهای سن، مصرف سیگار، پوسیدگی و بیماری پریودنتال، رعایت بهداشت دهان و دندان، معاینات دوره‌ای دندان‌پزشکی و میزان تحصیلات از نظر آماری معنی‌دار بود (p value < 0/001). ارتباط بین بی‌دندانی و جنس معنی‌دار نبود (p value = 0/77) و شیوع بی‌دندانی در فک پایین بیشتر بود.

نتیجه‌گیری: شیوع بی‌دندانی با عواملی مانند سن، کشیدن سیگار، رعایت بهداشت دهان و دندان، تاریخچه‌ی پزشکی، عدم معاینات دوره‌ای دندان‌پزشکی و میزان تحصیلات ارتباط داشت، ولی با جنسیت افراد رابطه‌ای نداشت. همچنین پوسیدگی و بیماری پریودنتال به عنوان مهمترین عامل از دست دادن دندان‌ها شناخته شدند. 

کلید واژه‌ها: سمان پلی کربوکسیلات، ضخامت لایه‌ای، استحکام فشاری.

 

چاپ شده
2018-01-07
استناد به مقاله
1.
Mohammad Azarianمآ, Reza Darabiرد, Naghmeh Baharlooنب. شیوع بی‌دندانی و فاکتورهای مرتبط در افراد بالای 20 سال شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژانویه2018 [ارجاع شده 19آگوست2018];14(1):83-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1256

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد