بررسی میزان کنترل عفونت متقاطع مطب‌های دندان‌پزشکی و لابراتوارهای دندانی

  • محمود صبوحی Mahmoud Sabouhi دانشیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سعید نصوحیان Saied Nosouhian دانشیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • امین داوودی Amin Davoudi دانشجوی تخصص پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • محمدرضا مالکی‌پور Mohammadreza Malekipour دانشیار، گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • لیلا خدیوی بروجنی Leila Khadivi Boroujeni استادیار، گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • مهسا عباسی Mahsa Abbasi استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

مقدمه: از آنجا که لابراتوارها و دندان‌پزشکان، ارتباط نزدیکی دارند و کنترل عفونت نقش مهمی در جلوگیری از انتقال و سرایت انواع پاتوژن‌ها و بیماری‌ها دارد و با توجه به اینکه بسیاری از لابراتوارها از این مسأله آگاهی کامل ندارند، هدف از انجام این مطالعه، طراحی پرسش‌نامه‌ای به منظور ارزیابی اطلاعات دندان‌پزشکان و لابراتوارهای دندان‌پزشکی در خصوص جلوگیری از سرایت متقاطع بیماری‌ها می‌باشد. 

مواد و روش‌ها: برای این مطالعه، تعداد 250 دندان‌پزشک و 50 لابراتوار (دارای مجوز) انتخاب شدند و بطور تصادفی پرسش‌نامه‌هایی در زمینه‌ی کنترل عفونت بین آنها توزیع و جمع‌آوری گردید. پس از جمع‌آوری اطلاعات، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 و آزمون کای ‌اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت (p value < 0/05). 

يافته‌ها: در مقایسه‌ی بین دندان‌پزشکان عمومی و متخصص از جهت کاربرد دستکش، ماسک و عینک محافظ، تفاوت آماری معنی‌داری مشاهده نشد (p value < 0/05). بین دندان‌پزشکانی که در مطب و کلینیک کار می‌کردند از لحاظ کاربرد عینک محافظ، تفاوت معنی‌دار نبود (p value = 0/384)، ولی در کاربرد دستکش تفاوت آماری دیده شد (p value = 0/02). بیشترین مواد قالب‌گیری مصرفی سیلیکون‌های تراکمی (90/4 درصد) و آلژینات (90 درصد) بود و 88 درصد از دندان‌پزشکان همیشه اقدام به شستن قالب‌ها بعد از قالب‌گیری می‌کردند، 0/8 درصد هرگز این‌کار را انجام نمی‌دادند. ضد عفونی کردن قالب‌ها در لابراتوارها تنها در 8 درصد موارد به صورت روتین انجام می‌شد.

نتیجه‌گیری: کنترل عفونت متقاطع بین لابراتوار و مطب، نیاز به توجه دارد به طوری که دندان‌پزشکان و تکنسین‌های لابراتوار در رابطه با کنترل عفونت متقاطع، احساس مسؤولیت کمی می‌کنند. 

کلید واژه‌ها: کنترل عفونت، عفونت متقاطع، مواد ضد عفونی کننده، مواد قالب‌گیری، لابراتوارهای دندانی.

چاپ شده
2018-01-07
استناد به مقاله
1.
Mahmoud Sabouhiمص, Saied Nosouhianسن, Amin Davoudiاد, Mohammadreza Malekipourمم, Leila Khadivi Boroujeniلخب, Mahsa Abbasiمع. بررسی میزان کنترل عفونت متقاطع مطب‌های دندان‌پزشکی و لابراتوارهای دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژانویه2018 [ارجاع شده 19آگوست2018];14(1):36-4. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1260

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد