تأثیر لیزر کم‌توان در درمان درد و وزوز گوش با منشأ مفصل گیجگاهی فکی

  • فاطمه سهیلی‌پور Fatemeh Soheilipour مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه بیماری‌‌های دهان و فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • امیر منصور شیرانی Amir Mansour Shirani استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، عضو مرکز تحقیقات بیوفتونیک و لیزر در دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • سعید سهیلی پور Saied Soheilipour داﻧﺸﻴﺎر، گروه ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﻴﻨﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ ﺳﺮ و ﮔﺮدن، داﻧﺸﻜﺪه‌ی ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان
  • احمد مقاره عابد Ahmad Moghareabed استاد، گروه پریودنتیکس، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اختلالات گيجگاهي فكي، يكي از شايع‌ترين دلايل مراجعه‌ي بيماران به كلينيك‌هاي دندان‌پزشكي مي‌باشد. با توجه به آناتومي پيچيده‌ی اين مفصل و مجاورت آناتوميك با گوش، بيماري‌هاي مفصل گيجگاهي فكي علت بسياري از اختلالات گوش مانند درد، وزوز گوش، احساس پري در گوش و سرگيجه شناخته شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر لیزر کم‌توان بر درمان درد و وزوز گوش ناشی از اختلالات مفصل گیجگاهی فکی بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه، از نوع کارآزمایی بالینی بود. بیماران با علایم درد و وزوز گوش ارجاعي از مفصل گيجگاهي فكي که توسط متخصص گوش و حلق و بيني و متخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت معاینه شدند تحت مطالعه قرار گرفتند. جمعیت مورد مطالعه به صورت تصادفی، به دو گروه 16 تایی درمان با لیزر و گروه 17 تایی شاهد با لیزر خاموش تقسیم شدند. افراد در گروه لیزر به مدت 4 هفته و طی 12 جلسه لیزر
 دیود LT-R با طول موج 660 نانومتر و دوزJ/cm2  2/9 در ناحیه‌ی گوش دریافت کردند و در ناحیه‌ی مفصل گیجگاهی فکی و نواحی حساس عضلانی، لیزر با دوز  J/cm28 تابانده شد. شدت وزوز و درد گوش با استفاده از مقیاس THI (Tinnitus handicap inventory) و
 VAS (Visual Analogue Scale) در چهار زمان ثبت و با آزمون‌های t زوجی، ویلکاکسون، من‌ویتنی و فریدمن بررسی شد (α = 0/05).

یافتهها: در گروه لیزر نمرات هر دو مقیاس THI و VAS بطور معنی‌داری کاهش پیدا کرده بودند (p value = 0/004)، اما در گروه شاهد، شدت درد و وزوز گوش در چهار بازه‌ی زمانی تفاوت معنی‌داری نشان نداده است (p value = 0/641).

نتیجهگیری: این مطالعه اثر سودمند و مفید لیزر کم‌توان بر درد و وزوز گوش بیماران را نشان داد، اما دوام طولانی مدت دیده نشد.

کلید واژه‌ها: لیزر کم‌توان، وزوز گوش، درد گوش، اختلالات مفصل گيجگاهي فكي.

چاپ شده
2017-08-20
استناد به مقاله
1.
Fatemeh Soheilipourفس, Amir Mansour Shiraniامش, Saied Soheilipourسسپ, Ahmad Moghareabedامع. تأثیر لیزر کم‌توان در درمان درد و وزوز گوش با منشأ مفصل گیجگاهی فکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20آگوست2017 [ارجاع شده 23جولای2018];:300-7. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1267

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد