گزارش يك مورد استئوكندروماي بزرگ در فضاي مفصل گيجگاهي- فكي

  • H Shahoon
  • A Majidi
  • حسین شاهون مدیرگروه و استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد
  • علی مجیدی دندانپزشک

چکیده

مقدمه: استئوكندروما يكي از شايع‌ترين تومورهاي خوش‌خيم استخواني است كه فكين را به‌ ندرت درگير مي‌كند. هدف از اين مقاله، گزارش يك بيمار مبتلا به استئوكندروماي بزرگ در فضاي مفصل گيجگاهي-فكي مي‌باشد كه با روش استئوتومي گردن و كنديل و سپس reshaping درمان شده است.

گزارش مورد: بيمار مردی 26 ساله و مبتلا به یک استئوكندروماي بزرگ در فضاي مفصل گيجگاهي-فكي سمت چپ بود كه با شكايت انحراف فك پايين به سمت راست و آسيمتري صورتي در سال 1381 به بيمارستان طالقاني تهران مراجعه كرده بود.در اين بيمار ابتدا به دليل بزرگ بودن تومور قوس استخوان، گونه شكسته شد و سپس از روش استئوتومي گردن كنديل استفاده شد كه به دنبال آن گردن كنديل باقيمانده فرم داده شد و قوس گونه به جاي اول خود برگردانيده و با ميني‌پليت و پيچ ثابت گرديد.

نتیجه‌‌گیری: كنديلكتومي به عنوان درمان متداول براي همه بيماران پيشنهاد نمي‌شود. درمان‌هاي جراحي شايع شامل كنديلكتومي و بازسازي مي‌باشد. در صورت درگيري محدود كنديل، حفظ ساختمان باقیمانده و reshape كردن كنديل پيشنهاد مي‌شود و در صورت احتمال بروز بدخيمي و امكان عود مجدد تومور، از درمان‌هاي محافظه‌كارانه استفاده نمي‌شود.

كليد واژه‌ها: استئوكندروما، نئوپلازي‌هاي دهاني، جراحي‌هاي دهان، تومورهاي خوش‌خيم

چاپ شده
2009-02-28
استناد به مقاله
1.
Shahoon H, Majidi A, شاهونح, مجیدیع. گزارش يك مورد استئوكندروماي بزرگ در فضاي مفصل گيجگاهي- فكي. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 28فوریه2009 [ارجاع شده 2جولای2022];4(2):101-5. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/127

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد