بررسی نحوه‌ی انتخاب و استفاده از خمیر دندان در کودکان 3-5 سال شهر یزد

  • شیوا مرتضوی Shiva Mortazavi استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • دانا تحریریان Dana Tahririan استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • فرشید فتحی Farshid Fathi دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت رعایت بهداشت دهان در کودکان پیش‌دبستانی، این مطالعه با هدف بررسی الگوی انتخاب و استفاده از خمیر دندان در کودکان زیر 6 سال شهر یزد به انجام رسید.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، 200 کودک 3-5 سال که حداقل هفته‌ای دو بار مسواک می‌زدند از طریق مصاحبه‌ی حضوری با مادران آنها و تکمیل پرسش‌نامه‌ی الگوی انتخاب و استفاده از خمیر دندان برای فرزندانشان، مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌های مطالعه با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 23 و آزمون‌های  χ2، t- test و آزمون واریانس یک‌طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی‌داری (α = 0/05) در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: ز 200 کودک مورد مطالعه، در 177 مورد (5/88 درصد) مسواک زدن دندان‌ها توسط خود کودک انجام می‌شد. مقدار خمیر دندان مورد استفاده در هر بار مسواک زدن در 76 نفر (38 درصد) به اندازه‌ی یک چهارم سطح برس، در 100 نفر (50 درصد) به اندازه‌ی نصف آن و در 24 نفر (12 درصد) به اندازه‌ی تمام سطح تماس آن بود.

نتیجه‌گیری: شیوع بالای مسواک زدن توسط خود کودک در این دامنه‌ی سنی، یافته‌ی مثبتی محسوب نمی‌گردد. از آنجایی که مسواک کردن دندان‌های شیری در سنین 3-5 سال از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد، لازم است برای ارتقای سطح آگاهی والدین در مورد انتخاب و استفاده از خمیر دندان تلاش بیشتری مبذول گردد.

کلید واژه‌ها: خمیر دندان، کودک، بهداشت دهان و دندان

چاپ شده
2018-01-07
استناد به مقاله
1.
Shiva Mortazaviشم, Dana Tahririanدت, Farshid Fathiفف. بررسی نحوه‌ی انتخاب و استفاده از خمیر دندان در کودکان 3-5 سال شهر یزد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژانویه2018 [ارجاع شده 19آگوست2018];14(1):45-. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1296

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد