طراحی و ساخت نرم‌افزار Iran CDX برای تشخیص بدخیمی و دیسپلازی در نمونه‌های سیتولوژی با برس دهان و ارزیابی عملکرد آن

...

  • سارا عرب لودریچه Sara Arab Loodaricheh دکترای تخصصی، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • آرش متقی Arash Mottaghi گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ايران.
  • نوشین افشارمقدم Noushin Afshar Moghadam گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • بهزاد صادقیان Behzad Sadeghian دکترای تخصصی، دانشکده‌ی متالوژی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • مهدی ثمن‌بوی Mehdi Saman Booy گروه برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: تشخیص زود هنگام سرطان، به دلیل مرگ و میر بالای ناشی از آن، امری حیاتی است. ضایعات پیش‌سرطانی دهان، پتانسیل تبدیل به SCC (Squamous cell carcinomas) یا سرطان سلول سنگفرشی را دارند و باید بررسی شوند. براش سیتولوژی، یک روش ساده است که نمونه‌ای از اپی‌تلیوم می‌دهد. آنالیز کامپیوتری، نقش مهمی در تفسیر نمونه‌های پاتولوژی دارد.

مواد و روش‌ها: نرم‌افزار مورد نظر، توسط گروه مهندسی در شبکه‌ی عصبی طراحی شد و توسط نمونه‌های تهیه شده از بیماران، آموزش دید. در مرحله‌ی بعد، از تعداد 20 بیمار مبتلا به سرطان و 20 فرد سالم، نمونه‌ی براش سیتولوژی تهیه شد. از هر لام، 50 تصویر دیجیتال توسط دوربین زیر‌میکروسکوپ گرفته شد و وارد نرم‌افزار گردید. نتایج به صورت سالم و ناسالم ثبت گردید. داده‌ها توسط نرم‌افزار Excel مورد بررسی آماری قرار گرفتند.

يافته‌ها: نرم‌افزار مورد مطالعه در کل 2000 تصویر دیجیتال، 91 خطا داشت. مقایسه‌ی نتایج نرم‌افزار با نتایج اسکالپل بیوپسی بیماران، توسط آزمون فیشر، تفاوت معنی‌داری نشان نداد (0/004 = p value ).

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، نرم‌افزار طراحی شده، دارای حساسیت و اختصاصیت بالایی می‌باشد.

کلید واژه‌ها:  کارسینومای سلول سنگفرشی، شبکه‌ی عصبی، براش سیتولوژی

چاپ شده
2018-09-23
استناد به مقاله
1.
Sara Arab Loodarichehسعل, Arash Mottaghiآم, Noushin Afshar Moghadamنا, Behzad Sadeghianبص, Mehdi Saman Booyمث. طراحی و ساخت نرم‌افزار Iran CDX برای تشخیص بدخیمی و دیسپلازی در نمونه‌های سیتولوژی با برس دهان و ارزیابی عملکرد آن. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23سپتامبر2018 [ارجاع شده 20اکتبر2018];:348-5. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1394

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد