درمان محافظه‌کارانه‌ی کرودینگ دندان‌های قدامی: گزارش چند مورد

  • حمید مظاهری Hamid Mazaheri مرکز تحقیقات مواد دنداني، گروه ترمیمي، دانشکده‌ی دندان‌پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران.
  • مائده قاسمی Maede Ghasemi مرکز تحقیقات مواد دنداني، گروه ترمیمي، دانشکده‌ی دندان‌پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: زیبایی دندانی یکی از اجزای مهم تعیین‌کننده‌ی زیبایی صورتی است که نقش کلیدی در تقابلات اجتماعی انسان دارد. در این میان، ترتیب کلی دندان‌ها، به خصوص دندان‌های قدامی، از عوامل تأثیرگذار در ظاهر کلی دندان‌ها است. درمان‌های ساده‌ی ترمیمی در موارد ناهنجاری‌های محدود می‌توانند به عنوان جایگزین مناسب، سریع، ارزان‌قیمت و بی‌ضرر مورد توجه قرار گیرند.

شرح مورد: این مقاله، چگونگی درمان در چند بیمار دارای کرودینگ دندان‌های قدامی بررسی گردید.

کلید واژه‌ها: کرودینگ، زیبایی، کامپوزیت، دندان‌های قدامی.

چاپ شده
2018-10-08
استناد به مقاله
1.
Hamid Mazaheriحم, Maede Ghasemiمق. درمان محافظه‌کارانه‌ی کرودینگ دندان‌های قدامی: گزارش چند مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8اکتبر2018 [ارجاع شده 20اکتبر2018];:434-41. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1427

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد