آملوبلاستیک کارسینوما در سینوس ماگزیلاری (گزارش مورد)

  • Mariyeh Panahi Borojeni ماریه پناهی بروجنی گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
  • Samaneh Ziaee سمانه ضیائی گروه تشخیص بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: آملوبلاستیک کارسینوما، یکی از ضایعات بدخیم نادر با ویژگی‎های هیستوپاتولوژیک کاراکتریستیک می‌باشد، در حالی که گاهی برخی از این ویژگی‌ها مبهم است. سلول‌های تومورال، تظاهری مشابه آملوبلاستوما دارند، اما آتیپی سیتولوژی را نشان می‌دهند. در نمای رادیوگرافی مشابه آمیلوبلاستومای تیپیک (متداول) رفتار می‌کند. ممکن است به صورت یک ضایعه‌ی کیستیک با ویژگی‌های کلینیکی خوش‌خیم تظاهر یابد یا به صورت یک افزایش حجم و زخم و تخریب استخوان مشخص و از دست دادن دندان‌ها مشخص شود. ضایعه اغلب به دنبال یک بیوپسی انسیژنال تشخیص داده می‌شود. در حالی‌که به خاطر رفتار مهاجم ضایعه (گسترش به بافت نرم اطراف، تخریب استخوانی شدید و درگیری لنفنودها و متاستاز) درمان انتخابی اکسیژن وسیع می‌باشد. برداشت لنفنودهای ناحیه، رادیوتراپی و شیمی‌درمانی محدود به ارزش استفاده‌ی از آن‌ها در درمان است و ارزیابی دوره‌ای بیمار الزامی است.

شرح مورد: در این مقاله، یک مورد آملوبلاستیک کارسینوما در فک بالا در یک مرد 46 ساله همراه با ویژگی‌های رادیوگرافیک، کلینیکی و پاتولوژیک گزارش شده است. نمای کلینیکی و رادیوگرافیک ضایعه از آملوبلاستوما تقلید می‌کرد، در حالی‌که نمای هیستولوژیک آتیپی سیتولوژیک مرتبط با آملوبلاستیک کارسینوما را آشکار ساخت. انجام رادیوتراپی قبل از جراحی رادیکال در طرح درمان بیمار قرار گرفت.

کلید واژه‌ها: آملوبلاستیک کارسینوما، آملوبلاستوما، ماگزیلا، گزارش مورد

مراجع

1.Parkins GE, Armah G, Ampofo P. Tumours and tumour-like lesions of the lower face at Korle Bu Teaching Hospital, Ghana--an eight year study. World J Surg Oncol 2007; 5: 48.
2.Theodorou DJ, Theodorou SJ, Sartoris DJ. Primary non-odontogenic tumors of the jawbones: an overview of essential radiographic findings. Clin Imaging 2003; 27(1): 59-70.
3. White SC. Oral radiology: Principles and interpretation. 6th ed. St Louis: Mosby; 2009. p. 356.
4. Horváth A, Horváth E, Popşor S. Mandibular ameloblastic carcinoma in a young patient. Rom J Morphol Embryol 2012; 53(1): 179-83.
5.Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouqot JE. Oral and maxillofacial pathology. St Louis: Saunders/Elsevier; 2009.
6.Avon SL, Mc Comb J, Clokie C. Ameloblastic carcinoma: case report and literature review. J Can Dent Assoc 2003; 69(9): 573-6.
7.Franca DCC, Moreira JM Jr , de Aguiar SMHCA, de Carvalhos AA. Ameloblastic carcinoma of the maxilla: A case report. Oncol lett 2012; 4(6): 1297-300.
8.Angiero F, Borloni R, Macchi M, Stefani M, Ameloblastic carcinoma of the maxillary sinus. Anticancer Research 2008; 28: 3847-54.
9. Nai GA, Grosso RN. Fine-needle aspiration biopsy of ameloblastic carcinoma of the mandible: a case report. Braz Dent J 2011; 22(3): 254-7.
10. Benlyazid A, Lacroix-Triki M, Aziza R, Gomez-Brouchet A, Guichard M, Sarini J. Ameloblastic carcinoma of the maxilla: case report and review of the literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007; 104(6): e17-24.
11.Pundir S, Saxena S, Rathod V, Aggrawal P. Ameloblastic carcinoma: Secondary dedifferentiated carcinoma of the mandible - Report of a rare entity with a brief review. J Oral Maxillofac Pathol 2011; 15(2): 201-4.
12.Ozlugedik S, Ozcan M, Basturk O, Deren O, Kaptanoglu E, Adanali G, et al. Ameloblastic carcinoma arising from anterior skull base. Skull Base 2005; 15(4): 269-72.
13.Akrish S, Buchner A, Shoshani Y, Vered M, Dayan D. Ameloblastic carcinoma: report of a new case, literature review and comparison to ameloblastoma. J Oral Maxillofac Surg 2006; 65(4): 777-83.
14.Kruse ALD, Zwahlen RA, Grätz KW. New classification of maxillary ameloblastic carcinoma based on an evidence-based literature review over the last 60 years. Head Neck Oncol 2009; 1: 31.
15.Matsuzaki H, Katase N, Hara M, Asaumi J, Yanagi Y, Unetsubo T, et al. Ameloblastic carcinoma: a case report with radiological features of computed tomography and magnetic resonance imaging and positron emission tomography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011; 112(1): e40-7.
چاپ شده
2019-03-04
استناد به مقاله
1.
ماریه پناهی بروجنیMPB, سمانه ضیائیSZ. آملوبلاستیک کارسینوما در سینوس ماگزیلاری (گزارش مورد). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4مارس2019 [ارجاع شده 20آگوست2019];. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1465

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد