##article.return## ارزیابی انواع خطاهای تشخیصی و درمانی در بیماران دارای شکایات بدون منشأ فیزیکی مراجعه‌کننده به کلینیک دانشکده‌ی دندان‌پزشکی مشهد دانلود ##common.downloadPdf##