##article.return## بررسی نوع روش تصویربرداری قبل از جراحی دندان عقل فک پایین در بین دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان دانلود ##common.downloadPdf##