##article.return## ارتباط علایم اختلالات گیجگاهی- فکی با نوع، میزان مصرف و الگوی جویدن آدامس دانلود ##common.downloadPdf##