##article.return## بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان از تجویز آنتی‌بیوتیک در درمان ریشه‌ی دندان در شهرستان گرگان دانلود ##common.downloadPdf##