##article.return## بررسی کیفیت زندگی بیماران درمان شده با دنچر کامل در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی همدان در سال‌های 1395-1397 دانلود ##common.downloadPdf##