##article.return## بررسی ارتباط عرض بیولوژیک با بیوتایپ لثه در مراجعین بخش پریودنتیکس دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران دانلود ##common.downloadPdf##