##article.return## اثر زاویه‌ی قرارگیری ایمپلنت‌ها بر دقت قالب‌گیری به روش‌های تری باز و بسته دانلود ##common.downloadPdf##