درمان ریشه دندان مولر اول مندیبل با تحلیل داخلی منجر به پرفوراسیون سطح ریشه (گزارش مورد)

  • Shervin Bagherieh شروین باقریه دستیار تخصصی، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Shirin Ravanbod شیرین روانبد دستیار تخصصی، گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: تحلیل داخلی ریشه، یک فرایند پاتولوژیک بوده که به دنبال التهاب پالپ رخ می‌دهد. در این فرایند، سلول‌های کلاستیک چند هسته‌ای اقدام به تحلیل عاج ریشه می‌کنند. عوامل مختلفی از جمله نیروهای ارتودنسی، تروما، گرمای حاصل از تراش دندان و پوسیدگی می‌توانند در بروز این ضایعه دخیل باشند. در صورت عدم تشخیص به موقع و شروع درمان، ادامه‌ی روند تحلیل، می‌تواند منجر به پرفوراسیون ریشه و ایجاد ضایعه‌ی پری اپیکال شود که درمان را مشکل‌تر خواهد کرد. 

گزارش مورد: بیمار خانم 35 ساله با شکایت از حساسیت دندان مولر اول سمت راست مندیبل به جویدن پس از تأیید تشخیص تحلیل داخلی منجر به پرفوراسیون با توموگرافی کامپیوتری اشعه‌ی مخروطی، تحت درمان ریشه غیر جراحی و پیگیری یک‌ساله قرار گرفت.

کلید واژه‌ها: درمان ریشه‌ی دندان، تحلیل داخلی ریشه، توموگرافی کامپیوتری اشعه‌ی مخروطی.

مراجع

1. Kanas RJ, Kanas SJ. Dental root resorption: a review of the literature and a proposed new classification. Compend Contin Educ Dent 2011; 32(3): e38-52.
2. Patel S, Ricucci D, Durak C, Tay F. Internal root resorption: a review. J Endod 2010; 36(7): 1107-21.
3. Regan JD, Witherspoon DE, Foyle D. Surgical repair of root and tooth perforations. Endodontic Topics 2005; 11(1): 152-78.
4. Fuss Z, Tsesis I, Lin S. Root resorption – diagnosis, classification and treatment choices based on stimulation factors. Dent Traumatol 2003; 19(4): 175-82.
5. Ramazni M, Asgary S, Zaranejad N, Mehrani J. Interdisciplinary approach for management of iatrogenic internal root resorption: a case report. Iran Endod J 2016; 11(1): 71-4.
6. Cury PR, Furuse C, Martins MT, Sallum EA, de Araújo NS. Root resorption and ankylosis associated with guided tissue regeneration. J Am Dent Assoc 2005; 136(3): 337-41.
7. Savage RR, Kokich VG. Restoration and retention of maxillary anteriors with severe root resorption. J Am Dent Assoc 2002; 133(1): 67-71.
8. Umashetti G, Hoshing U, Patil S, Ajagaonkar N. Management of inflammatory internel root resorption with biodentine and thermoplasticised gutta-percha. Case Rep Dent 2015; 2015: 452609.
9. de Figueiredo MA, de Figueiredo JA, Porter S. Root resorption associated with mandibular bone erosion in a patient with scleroderma. J Endod 2008; 34(1): 102-3.
10. Hommez GM, Browaeys HA, de Moor RJ. Surgical root restoration after external inflammatory root resorption: A case report. J Endod 2006; 32(8): 798-801.
11. Hsien HC, Cheng YA, Lee YL, Lan WH, Lin CP. Lin: Repair of perforating internal resorption with mineral trioxide aggregate: a case report. J Endod 2003; 29(8): 538-9.
چاپ شده
2020-03-30
استناد به مقاله
1.
شروین باقریهSB, شیرین روانبدSR. درمان ریشه دندان مولر اول مندیبل با تحلیل داخلی منجر به پرفوراسیون سطح ریشه (گزارش مورد). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30مارس2020 [ارجاع شده 1اکتبر2020];:226-30. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1651

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد