##article.return## تأثير آموزش كنترل استرس بر سلامت رواني دندان پزشكان شهر اصفهان در سال 87 دانلود ##common.downloadPdf##