##article.return## مقایسه‌ی دقت نمای پانوراما در گرافی CBCT با کمک نرم‌افزار Ondemand در تعیین شاخص‌های مورد استفاده در طرح درمان ایمپلنت نواحی بی‌دندان خلف ماگزیلا دانلود ##common.downloadPdf##