بررسی تغییرات اصطکاک براکت استیل بر روی سیم استیل

  • شيوا علوي استاديار، گروه ارتودنسي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان
  • زهره طباطبائي * استاديار، گروه ارتودنسي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، یزد
  • Shiva Alavi
  • Zohreh Tabatabaei DDS, Ms, Assistant Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Shahid Sadooghi University of Medical Sciences, Yazd

چکیده

مقدمه: در مکانیک لغزشي (Sliding) که یکی از روش‌های شایع حرکت دادن دندان در ارتودنسی است، اصطکاک تولید می‌شود و حرکت مطلوب دندان را به تأخیر می‌اندازد. افزایش اصطکاک نه تنها نیازمند افزایش نیروی ارتودنتیک است، بلکه باعث از دست رفتن انکوریج (Anchorage loss) می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات اصطکاک حین حرکت اسلایدینگ براکت استیل روی سیم استیل بود.

مواد و روش‌‌ها: در این مطالعه تجربی– آزمایشگاهی، 69 براکت استیل استاندارد کانین بالا از نوع Dentarurum با اندازه اسلات 018/0 اینچ به صورت تصادفی به سه گروه 23 تایی تقسیم شد و در هر گروه، یکی از اندازه‌های 016/0، 016/0 × 016/0 و 022/0 × 016/0 اینچ سیم‌های استیل کارخانه مزبور در ترکیب با براکت‌ها مورد استفاده قرار گرفت؛ به گونه‌ای که هر قطعه سیم با استفاده از دستگاه Dartec در پنج فاصله 1 میلی‌متری و با سرعت 5/0 میلی‌متر در دقیقه، از درون براکت‌ها کشیده شد و اصطکاک تولید شده ثبت گردید. داده‌ها با استفاده از روش‌های Repeated measurement ANOVA و Paired Sample t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سه عدد از نمونه‌ها به طور تصادفی، در ابتدا و پس از کشش‌های اول، سوم و پنجم، تحت بررسی میکروسکوپ الکترونی قرار گرفتند.

یافته‌‌ها: بر اساس Repeated measurement ANOVA، اختلاف معنی‌داری در اصطکاک استاتیک (Static) و کینتیک (Kinetic) بین کشش‌های اول تا پنجم در هر سه سیم مشاهده شد. بر اساس Paired sample t-test، در اكثر موارد، اختلاف معني‌دار بين كشش اول و ساير كشش‌ها وجود داشت ولي اختلاف بين كشش‌هاي سوم و چهارم، سوم و پنجم و نیز چهارم و پنجم در سه اندازه سيم و دو نوع اصطكاك معني‌دار نبود. در کشش‌های اول، سوم و پنجم، بین سه اندازه سیم و در دو نوع اصطکاک، تفاوت معنی‌داری دیده نشد.

نتیجه‌‌گیری: این بررسی نشان داد که حین حرکت اسلایدینگ براکت استیل روی سیم استیل کاهش اصطکاک می‌یابد. قطر و سطح مقطع سیم اثر اندکی روی اصطکاک دارد.

كليد واژه‌ها: تغییرات اصطکاک، اسلایدینگ، اصطکاک استاتیک، اصطکاک کینتیک                                                           
چاپ شده
2010-03-14
استناد به مقاله
1.
علويش, طباطبائيز, Alavi S, Tabatabaei Z. بررسی تغییرات اصطکاک براکت استیل بر روی سیم استیل. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2010 [ارجاع شده 26نوامبر2020];5(4):206-15. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/173

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد