بررسي بافت‌شناسي اثر تزريق خون اتولوگ بر مفصل

  • سيد مهدي قريشيان استاديار گروه جراحي دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان
  • سيد محمد رضوي دانشیار گروه آسيب‌شناسي دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان
  • شهروز مؤمني * استاديار گروه جراحي دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل
  • Sayyed Mehdi Ghoreishian
  • Sayyed Mohammad Razavi
  • Shahrooz Momeni DDS, MS, Assistant Professor, Department of Oral & Maxilofacial Surgery, School of Dentistry, Babol University of Medical Sciences, Babol

چکیده

مقدمه: مفصل گیجگاهی– فکی از مفاصل مهم و پیچیده بدن است که در تکلم و تغذیه نقش بسزایی دارد. حدود 60-50 درصد از جمعیت دنیا، داراي یک اختلال فانکشنال در سیستم جونده هستند که 10-5 درصد آن‌ها را دررفتگی حاد و مزمن کندیل تشکیل می‌دهد. درمان اصلی این عارضه، جراحی است که احتمال عوارضی از قبیل انکیلوز مفصل و یا قطع عصب حرکتی صورت وجود دارد و درمان‌های محافظه کارانه معمول تنها برای رفع موقتی علایم کاربرد دارند. پيش از اين، اثر تزريق خون اتولوگ بر دررفتگي حاد مفصل گيجگاهي-فكي به عنوان يك درمان محافظه كارانه از لحاظ باليني بررسي شده است. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي بافت‌شناسي اين روش محافظه كارانه برروي موش‌هاي آزمايشگاهي بود.

مواد و روش‌‌ها: این مطالعه، تجربی و از نوع Case-control و نمونه‌ها شامل 10 عدد موش آزمایشگاهی بود. در هر موش، تزریق خون اتولوگ در مفصل سمت راست انجام گردید و مفصل سمت چپ به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. موش‌ها به 5 گروه 2تایی تقسیم و در فواصل زمانی 1، 3، 7، 14 و 28 روز قربانی شدند و مفصل هر دو طرف برای تهیه نمونه هیستوپاتولوژی آماده شد. درصد فيبروز نمونه‌ها محاسبه گرديد و یافته‌ها با نرم‌افزار آماري SPSS و آزمون Wilcoxon آناليز شد.

یافته‌‌ها: درگروه مورد، به طور متوسط 95/45 درصد و در گروه شاهد 44/34 درصد فیبروز مشاهده شد که اختلاف دو گروه از نظر آماری معنی‌دار بود.

نتیجه‌‌گیری: تزریق خون در ناحیه مفصل می‌تواند فیبروز ایجاد کند. بنابراین به نظر می‌رسد که این روش می‌تواند به عنوان یک روش درمانی محافظه کارانه ساده و کم‌هزینه، در درمان بیماران با دررفتگی مزمن مفصل گیجگاهی– فکی مؤثر باشد.

كليد واژه‌ها: دررفتگی مکرر، خون اتولوگ، مفصل گیجگاهی- فکی، فیبروز                                                                           
چاپ شده
2010-03-14
استناد به مقاله
1.
قريشيانسم, رضويسم, مؤمنيش, Ghoreishian SM, Razavi SM, Momeni S. بررسي بافت‌شناسي اثر تزريق خون اتولوگ بر مفصل. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2010 [ارجاع شده 26نوامبر2020];5(4):225-30. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/175

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد