مروری بر عوامل مؤثر بر استحکام اتصال دندان‌های مصنوعی به رزین آکریلی پایه پروتزهای متحرک

  • رامین مشرف دانشیار گروه پروتزهای دندانی و مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی پروفسور ترابی نژاد، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفها
  • Ramin Mosharraf DDS, MS, Associate Professor, Department of Prosthodontics and Torabinejad Dental Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan

چکیده

مقدمه: شایع‌ترین تعمیری که در مورد پروتزهای متحرک و پس از تحویل آن‌ها به بیمار انجام می‌گیرد، جایگزینی دندان‌های مصنوعی جدا شده از پایه پروتز است. در مورد استحکام اتصال دندان‌های مصنوعی به پایه پروتز، تحقیقات زیادی انجام شده و عوامل مختلفی به عنوان عوامل دخیل در این اتصال مورد بررسی واقع شده‌ است. هدف از این مطالعه مروری، بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر استحکام اتصال دندان‌های مصنوعی به بیس آکریلی پروتز بود.

مواد و روشها: برای این منظور، جستجوی الکترونیک در Pubmed و Science direct با سطح دسترسی دانشگاهی و با کلید واژه‌های Acrylic resins، dentures، tooth، artificial، denture bases و bonding strength در بین سال‌های 1950 تا 2009 انجام و از بین مقالات قابل دسترسی، تعداد 54 مقاله انتخاب شد.

نتیجه‌‌گیری: در روش‌های مورد استفاده برای ارزیابی استحکام اتصال دندان‌های مصنوعی به رزین‌های پایه پروتز، تنوع بسیار زیادی وجود دارد. به نظر می‌رسد، آلودگی با موم اصلی‌ترین عامل شکست اتصال میان دندان‌های مصنوعی و رزین‌های پایه پروتز باشد. همچنین آلودگی با مواد جداساز آلژیناتیف استحکام اتصال را کاهش می‌دهد. استفاده از مونومر یا کاربرد مواد باندینگ یا مواد شیمیایی دیگر بر روی دندان‌های مصنوعی، قبل از پک کردن آکریل، سبب افزایش استحکام اتصال به رزین‌های پایه پروتز می‌شود. همچنین رزین‌های آکریلی گرماسخت نسبت به سایر انواع رزین‌های آکریلی استحکام اتصال بیشتری با دندان‌های مصنوعی به وجود می‌آورند.

كليد واژه‌ها: رزین‌های آکریلی، دست دندان مصنوعی، بیس دست دندان، استحکام اتصال                                                  
چاپ شده
2010-03-14
استناد به مقاله
1.
مشرفر, Mosharraf R. مروری بر عوامل مؤثر بر استحکام اتصال دندان‌های مصنوعی به رزین آکریلی پایه پروتزهای متحرک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2010 [ارجاع شده 26نوامبر2020];5(4):231-40. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/176

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد