تدبیرهایی با رویکرد روانی- اجتماعی جهت ارتقاء سلامت کادر دندان‌پزشکی در دوران همه‌گیری ویروس كووید-19

  • Elham Sadat Binandeh الهام السادات بیننده دکتری تخصصی روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

کووید-19 (COVID-19) یک سندرم حاد تنفسی (Severe acute respiratory syndrome) در اورژانس بهداشت عمومی است. این بیماری برای اولین بار در ووهان چین و سپس در سراسر جهان شیوع یافت. علائم شایع آن، پنومونی، تب، سرفه خشک، دردهای عضلانی و خستگی است.

مراجع

1. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons from the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020; 323(13): 1239-42.
2. Xie X, Li Y, Sun H, Liu L. Exhaled droplets due to talking and coughing. J R Soc Interface 2009; 6(Suppl 6): S703-S714.
3. Binandeh E, Seraj Khorami N, Asgari P, Feizi Gh, Tahani B. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on oral health-related quality of life in patients with dental anxiety. J Isfahan Dent Sch 2020; 16(1): 31-44. [In Persian].
4. Afshar H. Therapists' burnout [video file].2020. Available from: https://www.aparat.com/v/XfmFq.
5. Goli F. Information health [video file]. 2020. Available from: https://www.aparat.com/v/mnuvM
چاپ شده
2020-05-23
استناد به مقاله
1.
الهام السادات بینندهESB. تدبیرهایی با رویکرد روانی- اجتماعی جهت ارتقاء سلامت کادر دندان‌پزشکی در دوران همه‌گیری ویروس كووید-19. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23می2020 [ارجاع شده 1اکتبر2020];:231-2. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1765

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد