گزارش یک مورد نادر شوانومای دهانی

  • حمید پورصادقی دستیار تخصصی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان
  • سید محمد رضوی دانشیار، گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، عضو هیأت علمی آموزشی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان
  • Hamid Poursadeghi Faculty of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
  • Sayyed Mohammad Razavi

چکیده

مقدمه: "نوریلموما" یا "شوانوما"، یک تومور خوش‌خیم عصبی با منشأ سلول‌های شوان است. این تومور عصبی از غلاف اعصاب حسی، سمپاتیک، اعصاب محیطی و مرکزی، به جز اعصاب زوج 1 و 2 مغزی که فاقد غلاف سلول‌های شوان هستند، منشأ می‌گیرد. حدود 25 تا 45 درصد این بیماری در ناحیه سر و گردن اتفاق می افتد و اغلب بدون علامت است؛ گر چه حساسیت و درد در برخی موارد وجود دارد. شایع‌ترین محل درگیری شوانومای دهانی، زبان است؛ البته، بعضی مواقع به صورت مرکزی و داخل استخوانی هم اتفاق می‌افتد و باعث اتساع استخوان فک می‌شود.

معرفی مورد: آقای 22 ساله‌ای با یک توده در سمت راست کف دهان که از 6 ماه قبل به وجود آن پی برده است، به کلینیک مراجعه کرد. با در نظر گرفتن تشخیص‌های افتراقی، پس از بررسی‌های لازم، توده به روش جراحی اکسیژنال به طور کامل بیرون آورده شد. در بررسی‌های میکروسکوپی با رنگ‌آمیزی هماتوکسین- ائوزین، نواحی متشکل از سلول‌های دوکی و موجی شکل در یک استرومای میگزوماتوز قابل مشاهده بود که شباهت‌هایی با مناطق پرسلول و کم‌ سلول در شوانوما داشت؛ نواحی آنتونی A و B نیز در این رنگ‌آمیزی مشخص شد. به منظور تأیید تشخیص ابتدایی، رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی با پروتئین S-100 انجام و تشخیص نهایی شوانوما مطرح شد. ضایعات احتباسی و کیستیک احتمالی مورد نظر به لحاظ محل توده رد گردید.

نتیجه‌‌گیری: شوانوما تومور خوش‌خیم بافت نرم است که در ناحیه دهان بیشترین شیوع را در زبان دارد. وقوع آن در دیگر نواحی مانند کف دهان نیز به ندرت اتفاق می‌افتد. در صورت درگیری نواحی نظیر کف دهان، تشخیص افتراقی آن مهم و قابل تعمق است.

كليد واژه‌ها: شوانوما (نوریلموما)، کف دهان                             
چاپ شده
2010-03-14
استناد به مقاله
1.
پورصادقیح, رضویسم, Poursadeghi H, Razavi SM. گزارش یک مورد نادر شوانومای دهانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2010 [ارجاع شده 2جولای2022];5(4):241-5. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/177

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد