بررسی توزیع فراوانی شکایات از دندان‌پزشکان بر حسب اصول رعایت اخلاق حرفه‌ای در شهرستان اصفهان در بین سال‌های 1388 تا 1398

  • Fahimeh Pakravan فهیمه پاکروان استاديار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، پژوهشکده‌ی ‌علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Zohreh Gholami زهره غلامی دانشجوی دکترای حرفه‌ای، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Fatemeh Abbasi فاطمه عباسی استاديار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مشکلات وچالش‌های مطرح در زمینه‌ی دندان‌پزشکی، مسأله‌ی شکایات بیمار است که سبب نارضایتی، اتلاف وقت، هزینه و انرژی برای طرفین می‌شود. انجام این مطالعه می‌تواند برای دانشجویان ودندان‌پزشکان مفید باشد؛ زیرا آن‌ها را قادر خواهد کرد تا مواردی را که منجر به شکایت می‌شود، شناخته و در درمان و برخورد با بیماران اصول اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمایند. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه‌ی میان پایبندی به اخلاق حرفه‌ای با شکایات دندان‌پزشکی در شهرستان اصفهان در بین سال‌های 1388 تا 1398 بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، تعداد 706 پرونده‌ی شکایت از دندان‌پزشکان در سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان شهرستان اصفهان در بین سال‌های 1388 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات مورد نیاز استخراج گردید. جهت آنالیز داده‌ها از آزمون‌های آماری توصیفی- تحلیلی استفاده شد.

یافته‌ها: یک روند کلی افزایش در شکایات از دندان‌پزشکان مشاهده شد. بیشترین علت شکایت‌ها مربوط به برخورداری از دانش، مهارت، تجربه‌ی کافی (صلاحیت داشتن)، مشاوره و ارجاع به دندان‌پزشک ذی‌صلاح دیگر، دریافت هزینه‌های اضافی، رفتارهای مخرب و خلاف شئون در محیط کار بود. فراوانی دندان‌پزشکان مذکر و عمومی در پرونده‌ها بیشتر بود.

نتیجه‌گیری: شکایات دندان‌پزشکی، روند صعودی داشتند و بیشترین علت شکایت از دندان‌پزشکان، برخورداری از دانش، مهارت، تجربه‌ی کافی (صلاحیت داشتن)، مشاوره و ارجاع به دندان‌پزشک ذی‌صلاح دیگر بود.

کلید واژه ها: اخلاق حرفه‌‌ای، دندان‌پزشک، شکایت

چاپ شده
2022-06-24
استناد به مقاله
1.
فهیمه پاکروانFP, زهره غلامیZG, فاطمه عباسیFA. بررسی توزیع فراوانی شکایات از دندان‌پزشکان بر حسب اصول رعایت اخلاق حرفه‌ای در شهرستان اصفهان در بین سال‌های 1388 تا 1398. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژوئن2022 [ارجاع شده 1اکتبر2023];:127-35. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1813

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد