بررسی میزان نفوذ ماده شستشو دهنده کانال بر حسب قطر اپیکال آماده شده با استفاده از تزریق ماده حاجب اوروگرافین

  • عباسعلی خادمی استاد. گروه اندودانتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد
  • مسعود خبيري استاديار، بخش اندودانتيكس. دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان
  • عاطفه ميرزاباقريان متخصص راديولوژي دهان، فك و صورت
  • مسعود هاشمی دستیار تخصصی اندودانتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان
  • Abbasali Khademi
  • Masoud khabiri
  • Atefeh Mirzabagherian
  • Masoud Hashemi

چکیده

 

  

مقدمه: نفوذ ماده شستشو دهنده به یک سوم اپیکالی کانال‌ها و برداشتن دبری‌ها به سایز نهایی وسایلی که در کانال‌ها استفاده می‌شود وابسته است. آماده سازی اپیکال تا سایز بزرگ‌تر، باعث کاهش بیشتری در میزان باکتری‌ها در یک سوم اپیکالی می‌شود. هدف از این پژوهش، تعیین حداقل سایز آماده سازی کانال جهت نفوذ ماده شستشو دهنده به یک سوم اپیکالی کانال‌ ریشه با استفاده از ماده حاجب اوروگرافین می‌باشد.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش آزمایشگاهی، کانال‌های مزیالی 42 دندان مولر مندیبل کشیده شده انسان انتخاب شده، با روش استپ-بک آماده سازی شدند. دندان‌ها بر اساس سایز فایل نهایی(MAF يا Master Apical File) به چهار گروه فایل شماره 20، شماره 25، شماره 30 و شماره 35 تقسیم شدند. پس از شستشوی نهایی با هیپوکلریت سدیم وخشک کردن کانال‌ها، گروه‌های چهارگانه از نظر میزان نفوذ ماده حاجب اوروگرافین در یک سوم اپیکالی طی مراحل آماده سازی توسط دستگاه رادیوگرافی دیجیتال RVG مورد مقایسه قرار گرفتند. داده‌ها توسط آنالیز واریانس و Tukey-test مورد بررسی آماری قرار گرفتند.

یافته‌‌ها: میزان نفوذ ماده حاجب با افزایش سایز آماده سازی اپیکال زیادتر می‌شود. بین گروه‌های آماده سازی شده با فایل‌های شماره 20 و 25 و همچنین بین گروه‌های آماده سازی شده با فایل‌های شماره 30 و 35 از نظر میزان نفوذ ماده حاجب تفاوت آماری وجود نداشت (05/0 > p value)؛ ولی بین گروه‌های آماده سازی شده با فایل‌های شماره 20 و30 و گروه‌های آماده سازی شده با فایل‌های شماره 25 و 30، از این نظر تفاوت آماری وجود داشت (001/0 < p value). به نظر می‌رسد حداقل سایز لازم جهت نفوذ هرچه بهتر ماده شستشو دهنده به یک سوم اپیکالی، آماده سازی قسمت اپیکالی تا فایل شماره 30 می‌باشد.

نتیجه‌‌گیری: استراتژی حاضر در آماده سازی ریشه، بیانگر گشادسازی کانال‌های ریشه تا سایز کافی و حداقل تا فایل شماره 30 در قسمت اپیکال است تا ضدعفونی و پرکردن کانال ریشه به طور مؤثری صورت گیرد.

كليد واژه‌ها: حداقل سایز اینسترومنت، نفوذ ماده شستشو دهنده، اوروگرافین

 


1) Master Apical File

درباره نویسندگان

عباسعلی خادمی, استاد. گروه اندودانتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد
 
مسعود خبيري, استاديار، بخش اندودانتيكس. دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان
 
عاطفه ميرزاباقريان, متخصص راديولوژي دهان، فك و صورت
 
مسعود هاشمی, دستیار تخصصی اندودانتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان
 
چاپ شده
2010-06-16
استناد به مقاله
1.
خادمیع, خبيريم, ميرزاباقريانع, هاشمیم, Khademi A, khabiri M, Mirzabagherian A, Hashemi M. بررسی میزان نفوذ ماده شستشو دهنده کانال بر حسب قطر اپیکال آماده شده با استفاده از تزریق ماده حاجب اوروگرافین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 16ژوئن2010 [ارجاع شده 4جولای2022];6(1):44-7. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/182

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد