بررسی مقایسه ای اثر روشهای مختلف آماده سازی بر استحکام باند بین کامپوزیت مستقیم و کامپوزیت غیر مستقیم در محیط آزمایشگاه

  • آزیتا کاویانی
  • دکتر نغمه قاری زاده
  • بابک شینی پور
  • Naghmeh Gharizadeh Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Jondishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
  • Azita Kaviani Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Ahvaz Jondishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
  • Babak Sheini Pour DDS, Ahvaz, Iran

چکیده

 

چکیده:

مقدمه:

 یکی از جدیدترین سیستمهای ترمیم غیر مستقیم سیستم گرادیا است که دارای خواص فیزیکی عالی و زیبایی طبیعی و استحکام مکانیکی بالا و مقاوم در برابر سایش است. هدف از این مطالعه بررسی روشهای مختلف آماده سازی بر استحکام باند بین کامپوزیت مستقیم (GC Gradia) و کامپوزیت غیر مستقیم (GC Gradia) بود.

مواد و روشها:

آماده سازی ها شامل (ابرژن با ذرات اکسید آلومینیوم 50 میکرونی،ابرژن و اچینگ با اسید هیدروفلوریک 5/9%، ابرژن و اچینگ با اسید فسفریک 37%) بود. در این مطالعه تعداد 60 مکعب کامپوزیتی از جنس GC Gradia ساخته شده که به 3 گروه20 تایی تقسیم شدند. 500 سیکل حرارتی قبل از پروسه ترمیم اجرا شد. ابتدا سطح توسط فرز الماسی خشن و آماده سازی های سطحی  انجام شد. پس از استفاده از ادهزیو  G Bondدر تمام گروهها، نمونه ها توسط کامپوزیت مستقیم ترمیم شدند. بعد از 500 سیکل حرارتی نمونه ها توسط یک کراس هد تیغه ای با سرعت نیم میلی متر در دقیقه شکسته شدند. اطلاعات بدست آمده توسط آنالیز واریانس یکطرفه و تست توکی و تست        كولموگروف-اسميونوف و تست كي2 ارزیابی شد.

یافته ها:

در گروه  اول کمترین استحکام باند برشی و در گروه دوم بیشترین استحکام باند دیده شد.

بحث و نتیجه گیری:

طبق نتايج به دست آمده بيشترين ميزان استحكام پيوند در گروه دوم و بعد از آن در گروه سوم و كمترين ميزان استحكام پيوند در گروه اول بود. يعني بيشترين استحكام پيوند براي تعمير جي‌سي‌گراديا با استفاده از ابرژن يا اسيد هيدروفلوريك بدست مي‌آيد.

چاپ شده
2012-12-10
استناد به مقاله
1.
کاویانیآ, قاری زادهدن, شینی پورب, Gharizadeh N, Kaviani A, Sheini Pour B. بررسی مقایسه ای اثر روشهای مختلف آماده سازی بر استحکام باند بین کامپوزیت مستقیم و کامپوزیت غیر مستقیم در محیط آزمایشگاه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 10دسامبر2012 [ارجاع شده 26نوامبر2020];8(6):522-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/392

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد