مروری برکارایی روکش‌های استیل زنگ نزن در ترمیم دندان‌های مولر شیری

  • فاطمه فرح بخش پور دستیار تخصصي،گروه دندان‌پزشکی کودکان،دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • مریم غفورنیا استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد،گروه دندان‌پزشکی کودکان،دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Fatemeh Farahbakhsh Pour Postgraduate Student, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Maryam Ghafournia Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: سال‌ها است که روکش‌های استیل زنگ نزن  Stainless Steel Crown (SSC)به عنوان ترمیم‌هایی بسیار با دوام با موارد کاربرد مشخص برای بازسازی دندانهای شیری شامل دندانهای پالپوتومی یا پالپکتومی شده، دندان‌های با نقایص تکاملی و ضایعات وسیع پوسیدگی که چندین سطح را درگیر کرده اند،  مطرح شده‌اند. هدف از این مطالعه مروری، ارزیابی کارآیی این روکش ها جهت ترمیم دندانهای مولر شیری در مقایسه با مواد ترمیمی دیگر بود.

شرح مقاله: در مقالات علمی منتشره از سال 1950 تا سال 2010 میلادی با مراجعه بهMedline  و ISI web of science، دوام و کارایی SSC در مقایسه با سایر روشهای ترمیمی بررسی شد. معیارهای ورود به این مطالعه، کارآزمایی های بالینی کنترل شده، مقالات به زبان انگلیسی و مطالعات انسانی بود.

یافته‌ها: کودکان دارای پوسیدگی وسیع یا با درگیری چندین سطح از دندان مولر شیری، با استفاده ازSSC درمان شدند. از آنجا که این روکشها با پوشش کامل سطوح دندان، از ایجاد پوسیدگی در آینده حفاظت کرده و نیز به دلیل دوام و پایداری بالای آنها، لازم است توجه ویژه ای به استفاده از SSCدر کودکانی  که تحت بی هوشی عمومی درمان میشوند، معطوف گردد.

نتیجه‌گیری: بیشتر مقالات بالینی استفاده ازSSC در بازسازی دندانهای آسیای شیری، به دلیل نتیجه موفقیت آمیز درمان، کارایی و مقرون به صرفه بودن را توصیه نموده اند.

کلید واژه‌ها: روکش دندان، مولر، دندان شيري، کارایی.

چاپ شده
2012-05-31
استناد به مقاله
1.
فرح بخش پورف, غفورنیام, Farahbakhsh Pour F, Ghafournia M. مروری برکارایی روکش‌های استیل زنگ نزن در ترمیم دندان‌های مولر شیری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31می2012 [ارجاع شده 10آگوست2022];8(2):172-8. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/491

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد