گزارش یک مورد آملوبلاستیک فیبروما همراه با تخریب کورتکس

  • زهرا هاشم‌زاده دستیار تخصصی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • سید محمد رضوی دانشیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • مهران صفائی دستیار تخصصی، گروه راديولوژي دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ايران.
  • پیام توکلی دستیار تخصصی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • فروز کشانی دستیار تخصصی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Zahra Hashemzadeh Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Sayed Mohammad Razavi Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mehran Safaei Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
  • Payam Tavakoli Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Forouz Keshani Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: آملوبلاستیک فیبروما یک تومور ادنتوژنیک خوش خیم با منشأ اپی تلیالی و مزانشیمی می‌باشد که غالباً در خلف مندیبل و معمولاً در دو دهه اول زندگی ایجاد می‌شود و در ارتباط با دندان نهفته است، بنابراین می‌تواند باعث تأخیر در رویش دندان و یا تغییر در ترتیب رویش دندان گردد.

معرفی مورد: در این گزارش موردی از آملوبلاستیک فیبروما در سمت چپ مندیبل در یک خانم 22 ساله که به علت رفتار تهاجمی و تخریب کورتکس، توسط جراحی تهاجمی تحت درمان قرار گرفته، شرح داده شده است.

نتیجه‌‌گیری: در اغلب موارد برای آملوبلاستیک فیبروما درمان محافظه‌کارانه پیشنهاد می‌شود اما در این مورد اگرچه در نمای میکروسکوپی تغییرات بدخیمی مشاهده نشد اما در نمای راديوگرافي، به علت تخریب کورتکس باکال رفتاری تهاجمی از خود نشان داد، از این‌رو درمان قاطعانه جهت پیش‌گیری از تهاجم و عود انجام گرفت.

كليد واژه‌ها: فيلم راديوگرافي، تومورهای ادنتوژنیک، سي‌تي‌اسكن.
چاپ شده
2012-07-09
استناد به مقاله
1.
هاشم‌زادهز, رضویسم, صفائیم, توکلیپ, کشانیف, Hashemzadeh Z, Razavi SM, Safaei M, Tavakoli P, Keshani F. گزارش یک مورد آملوبلاستیک فیبروما همراه با تخریب کورتکس. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 9جولای2012 [ارجاع شده 19آوریل2024];8(3):291-7. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/505

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد