##article.return## مقایسه افزایش عرض و ضخامت لثه کراتینیزه در دو روش پيوند بافت همبند و پيوند با تركيب اسفنج كلاژن با پلاسمای غنی شده در بیماران کاندید پیوند لثه: يك مطالعه مقدماتی دانلود ##common.downloadPdf##