##article.return## روش‌های جدید کنترل و درمان دندان‌های بیرون افتاده از فک (Complete avulsion): مقاله بازآموزی دانلود ##common.downloadPdf##