مقایسه‌ی ریزنشت ترمیم مجدد فیشورسیلانت به چند روش مختلف

  • پروین میرزاکوچکی بروجنی استادیار، گروه دندان‌‌پزشكي ترمیمی، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • شهرزاد جوادی نژاد استادیار، گروه دندان‌پزشكي كودكان، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • مینا مهدوی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • Parvin Mirzakoucheki Boroujeni Assistant Professor, Department of Operative Denistry, School of Dentistry, Khorasghan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Shahrzad Javadinejad Assistant Professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Khorasghan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Mina Mahdavi DDS, Isfahan, Iran

چکیده

چکیده

مقدمه: فیشورسیلانت‌ها برای پوشاندن شیارها و جدا سازی آن‌ها از محیط پوسیدگی‌زای اطراف به‌کار می‌روند. چنانچه این مواد از بین بروند باید ترمیم شوند تا حفاظت از پوسیدگی دندان‌ها تأمین شود. هدف از این مطالعه بررسی ریزنشت فیشورسیلانت مجدد به‌دنبال پروفیلاکسی، اناملوپلاستی، ایرابریژن، کاربرد سیستم چسباننده و بول شیار بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی آزمایشگاهی، 50 دندان مولر سوم سالم پس از پاکسازی با برس پروفیلاکسی و اسید اچینگ، فیشورسیلانت (فیشوریت اف ایکس) شدند، به‌گونه‌ای که یک پروب پریودنتال در یک نیمه از سطح اکلوزال به‌منظور ایجاد نقطه شکست سیلانت قبل از سخت شدن قرار داده شده و پس از نوردهی برداشته شد. سیلانت نیمه‌ی سطح حذف گردید و دندان‌ها به‌طور تصادفی در یکی از 5 گروه زیر قرار گرفتند: 1) پروفیلاکسی و اچینگ (کنترل)، 2) اناملوپلاستی با فرز روند کارباید و اچینگ، 3) ایرابریژن و اچینگ، 4) اچینگ و کاربرد عامل چسباننده و 5) بول لبه‌های قسمت باکال شیار اکلوزال و اچینگ. بعد از انجام چرخه‌ی حرارتی و سیل نمودن دندان‌ها، نمونه‌ها برای 48 ساعت در محلول متیلن بلو یک درصد قرار گرفت، سپس در جهت طولی و در بعد مزیودیستال یک برش داده شد و مقاطع برای بررسي میزان ریزنشت زیر استریومیکروسکوپ قرار گرفتند. داده‌ها توسط آزمون Kruskal-Wallis واکاوی شدند.

یافته‌ها: بیش‌ترین و کم‌ترین میزان ریزنشت به‌ترتیب مربوط به گروه‌های اناملوپلاستی و بول شیار باکال بود ولی آزمون Kruskal-Wallisتفاوت معنی‌داری بین گروه‌ها نشان نداد (19/0p value=).

نتيجه‌گيري: در این مطالعه، هیچ‌یک از روش‌ها برتری خاصی از گروه کنترل برای ترمیم مجدد فیشورسیلانت نشان ندادند. تداوم هریک از این روش‌ها برای ترمیم مجدد فیشورسیلانت بستگی به مطالعات آتی به‌ویژه مطالعات بالینی دارد.

کلید واژه‌ها:نشت دندان، فیشورسیلانت‌ها، ایرابریژن دنداني

درباره نویسندگان

پروین میرزاکوچکی بروجنی, استادیار، گروه دندان‌‌پزشكي ترمیمی، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
شهرزاد جوادی نژاد, استادیار، گروه دندان‌پزشكي كودكان، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
مینا مهدوی, دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
Parvin Mirzakoucheki Boroujeni, Assistant Professor, Department of Operative Denistry, School of Dentistry, Khorasghan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
Shahrzad Javadinejad, Assistant Professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Khorasghan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
Mina Mahdavi, DDS, Isfahan, Iran
چاپ شده
2013-11-12
استناد به مقاله
1.
میرزاکوچکی بروجنیپ, جوادی نژادش, مهدویم, Mirzakoucheki Boroujeni P, Javadinejad S, Mahdavi M. مقایسه‌ی ریزنشت ترمیم مجدد فیشورسیلانت به چند روش مختلف. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12نوامبر2013 [ارجاع شده 4جولای2022];9(5):459-67. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/725

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد