بررسی فراوانی تجویز رادیوگرافی دیجیتال و دلایل استفاده و عدم استفاده از آن توسط دندانپزشکان استان اصفهان در سال 1391

  • Mojdeh Mehdzadeh Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Bahareh Memarzadeh Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • مژده مهدی‌زاده دانشیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • بهاره معمارزاده دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در دندان‌پزشکی استفاده از رادیوگرافی دیجیتال به‌عنوان یک تکنولوژی جدید تصویربرداری در حال افزایش است. رادیوگرافی دیجیتال فواید بالقوه زیادی دارد. هدف از این مطالعه، تعیین توزیع فراوانی استفاده از رادیوگرافی دیجیتال و دلایل استفاده و عدم استفاده از آن در میان دندان‌پزشکان استان اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی تعداد 140 نفر از دندان‌پزشکان استان اصفهان از میان افراد شرکت‌کننده در کلاس‌های بازآموزی به‌صورت تصادفی در زمستان 1391 انتخاب شده و پرسش‌نامه‌ای با 18 سؤال در اختیار آنان قرار داده شد که به‌صورت حضوری تکمیل گردید. اطلاعات جمع‌آوری شده وارد رایانه شده و در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 16 توسط آزمون‌های آماری کای دو و T دو نمونه‌ای مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (05/0 = α).

یافته‌ها: 10 نفر (2/7 درصد) از نمونه‌ی مورد پژوهش، دارای سیستم‌های دیجیتال در مطب بودند. 104 نفر (8/74 درصد) جهت ارجاع به مراکز رادیولوژی از تجویز رادیوگرافی دیجیتال استفاده کردند. عدم نیاز به فرآیند ظهور و ثبوت، عدم ایجاد آرتیفکت‌های مربوط به ثبوت و ظهور و نیز دوز کم‌تر اشعه، مهم‌ترین دلایل استفاده از رادیوگرافی دیجیتال توسط شرکت‌کنندگان در مطالعه بودند. تفاوت معنی‌داری در استفاده از رادیوگرافی دیجیتال در بین افراد با سابقه‌ی کار مختلف و نیز با درجه‌ی تحصیلی متفاوت (عمومی و متخصص) مشاهده نشد (619/0 = p value سابقه‌ی فعالیت و 45/0 = p value درجه‌ی تحصیلی).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، گرچه فراوانی استفاده از تجهیزات رادیوگرافی دیجیتال در مطب بین دندان‌پزشکان استان اصفهان پایین است، تجویز آن از نظر ارجاع به مراکز رادیولوژی مناسب می‌باشد. عدم نیاز به فرآیند ظهور و ثبوت و بالا بودن هزینه‌ها به‌ترتیب از مهم‌ترین دلایل به‌کارگیری و عدم استفاده از این تکنولوژی است.

كليد واژه‌ها: رادیوگرافی دیجیتال، رادیولوژی، دندان‌پزشکان

درباره نویسندگان

Mojdeh Mehdzadeh, Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
Bahareh Memarzadeh, Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
مژده مهدی‌زاده, دانشیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
بهاره معمارزاده, دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
چاپ شده
2013-12-21
استناد به مقاله
1.
Mehdzadeh M, Memarzadeh B, مهدی‌زادهم, معمارزادهب. بررسی فراوانی تجویز رادیوگرافی دیجیتال و دلایل استفاده و عدم استفاده از آن توسط دندانپزشکان استان اصفهان در سال 1391. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21دسامبر2013 [ارجاع شده 2مارس2024];9(6):558-65. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/750

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد