مقایسه یافته‌های پریودنتال در افراد دارای اضافه وزن و چاق با افراد با شاخص توده بدنی نرمال

  • امیرحسین روان‌بخش Amir Hosein Ravanbakhsh دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • وحید اصفهانیان Vahid Esfahanian استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • منصور رجایی Mansour Rajaei استادیار، گروه علوم پایه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: داشتن اضافه وزن شانس درگیری سیستمیک مرتبط با یک یا چند بیماری و مشکلات اجتماعی را افزایش می‌دهد. اين مسأله ممكن است ارائه خدمات سلامت دندان و مديريت آن را با مشكل مواجه كند. تحقیقات نشان می‌دهد چاقي خود را به عنوان يك عامل خطر عمده براي بيماري‌هاي پريودنتال نشان داده است. هدف از انجام اين مطالعه، مقايسه يافته‌هاي پريودنتال در افراد داراي اضافه وزن و چاق با افراد داراي شاخص توده بدني نرمال بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی 160 نفر مورد معاینه پریودنتال قرار گرفتند که 80 نفر آن‌ها دارای اضافه وزن و چاق و 80 نفر نرمال بودند. از شاخص توده‌ی بدنی برای تشخیص اضافه وزن و چاقی استفاده شد و افراد مورد معاینه‌ی باليني براي بررسي شاخص پلاك، شاخص لثه،BOP (Bleeding on Probing) ، عمق پروبينگ، تحليل لثه و حد چسبندگي كلينيكي قرار گرفتند. اطلاعات حاصل از معاينات افراد جمع‌‌‌‌‌‌‌آوري و با كمك نرم‌افزار  SPSS20 و آزمون t آناليز شدند.

يافته‌ها:

یافته ها: میانگین تمامی شاخص‌‌های بررسی شده، در گروه دارای اضافه وزن و چاق نسبت به گروه نرمال بیشتر بود. بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون تی مشخص شد بین دو گروه اختلاف معنی‌داری وجود دارد (0/05 = α).

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که افراد دارای اضافه وزن و چاق نسبت به افراد با شاخص توده بدنی نرمال از نظر پریودنتال دارای وضعیت بدتری هستند.

کلید واژه‌ها: اضافه وزن، چاقی، شاخص توده بدن، بيماري‌های پريودنتال.

چاپ شده
2016-12-02
استناد به مقاله
1.
Amir Hosein Ravanbakhshار, Vahid Esfahanianوا, Mansour Rajaeiمر. مقایسه یافته‌های پریودنتال در افراد دارای اضافه وزن و چاق با افراد با شاخص توده بدنی نرمال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2دسامبر2016 [ارجاع شده 12جولای2020];12(3):308-16. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/783

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد