مقایسه تأثیر پیش ‌درمانی با اكسازپام و تركيب اكسازپام- ترامادول بر ميزان اضطراب قبل از جراحي‌های دندان‌پزشکی

  • N Kaviani
  • GM Ghorashian
  • K Solemani
  • ناصر كاوياني متخصص بیهوشی، استادیار گروه جراحی دهان و فک و صورت، عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دکتر ترابی نژاد، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی ا
  • سيد مهدي قريشيان استادیار گروه جراحی دهان و فک و صورت، عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دکتر ترابی نژاد، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • كيومرث سليماني دندانپزشک

چکیده

مقدمه: درمان‌های دندان‌پزشکی روش‌های دردناک و ناراحت کننده‌ای هستند، اضطراب در اتاق انتظار باعث مشكل شدن درمان دندان‌پزشکی مي‌شود. یکی از روش‌های کاهش اضطراب استفاده از داروهای خوراکی قبل از کار می‌باشد. این پژوهش جهت بررسی تأثیر پیش‌درمانی با اکسازپام و ترکیب اکسازپام- ترامادول بر میزان اضطراب قبل از کار جراحی انجام شد.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش، تعداد 84 نفر از بیماران بزرگسال سالم از بین مراجعه کنندگان بخش جراحی دهان دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان به صورت ساده انتخاب شده، سپس به صورت تصادفی در یکی از سه گروه اکسازپام، اکسازپام- ترامادول و پلاسبو قرار گرفتند. قبل از انجام درمان در سالن انتظار با استفاده از پرسش‌نامه 20 نمره‌ای Dental Anxiety Scale- Corah، میزان اضطراب آن‌ها سنجیده شد و اطلاعات به‌ وسیله نرم‌افزار SPSS و تست‌های آماری 2χ ، آنالیز واریانس و کروسکال والیس، آنالیز شد.

یافته‌‌ها: بر اساس آنالیزهای انجام گرفته، از نظر متغیرهای جنس و سن هیچ تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های مختلف مورد پژوهش ما وجود نداشت. نمره اضطراب در گروه اکسازپام 25/3 ± 82/10، در گروه اکسازپام- ترامادول 29/3 ± 61/11 و در گروه پلاسبو 28/2 ± 29/13 بود. با استفاده از تست کروسکال والیس، نمره اضطراب بین گروه اکسازپام و اکسازپام ترامادول نیز تفاوت معنی‌داری نداشت، ولی میانگین نمره اضطراب در پلاسبو نسبت به دو گروه مطالعه به طور معنی‌داري بيشتر بود.

نتیجه‌‌گیری: در این پژوهش، میانگین نمره اضطراب برای دو گروه اکسازپام و ترکیب اکسازپام با ترامادول به ترتیب 82/10 و 61/11 بود که هر دو گروه دارای اضطراب متوسط بودند؛ ولی میانگین نمره اضطراب در گروهی که پلاسبو دریافت کرده بودند، معادل 29/13 یعنی بیانگر اضطراب شدید بود. این دو دسته دارویي نسبت به پلاسبو در کاهش اضطراب در اتاق انتظار مؤثرتر بودند.

كليد واژه‌ها: اکسازپام، ترامادول، اضطراب، DAS، پیش‌درمانی، دندان‌پزشکی

چاپ شده
2009-02-08
استناد به مقاله
1.
Kaviani N, Ghorashian G, Solemani K, كاويانين, قريشيانسم, سليمانيك. مقایسه تأثیر پیش ‌درمانی با اكسازپام و تركيب اكسازپام- ترامادول بر ميزان اضطراب قبل از جراحي‌های دندان‌پزشکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8فوریه2009 [ارجاع شده 2جولای2022];3(4):189~194. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/93

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد