مروری بر کاربرد شیشه‌ زیست‌فعال در پیوند استخوان مصنوعی و بازسازی استخوان طبیعی

  • سارا کاوه دستیار، گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • سمانه دولت فاطمه دستیار، گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • محمدرضا فروغی دانشجوی دکترای مواد دندانی، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • مریم خروشی استاد، گروه دندانپزشكي ترمیمی، مركز تحقيقات مواد دنداني، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • Sara Kaveh Postgraduate Student, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Samaneh Dostfatemeh Postgraduate Student, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Mohammad Reza foroughi Dental Materials PhD Student, Dental Materials Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Maryam Khoroushi Professor, Dental Materials Research Center, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه:بر اساس گزارش‌های موجود، شیشه‌های زیست‌فعال برای تحریک بازسازی استخوان از دیگر سرامیک‌های زیست‌فعال توانمندتر هستند، اما از نظر موفقیت تجاری عقب‌تر از سرامیک‌های زیست‌فعال می‌باشند. هنوزپتانسیل‌های کاربرد این مواد بدست نیامده‌اند،امافعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه آنها در حال رشد است. هدف از انجام این مقاله مروري بر کاربرد شیشه زیست فعال در پیوند استخوان مصنوعی و بازسازی استخوان طبیعی می باشد.  

شرح مقاله: این مقاله با بررسی محصولات فعلی و پیشرفت‌های اخیر آنها وضعیت کنونیا ین صنعت را ارزیابی می‌کند. کلیه مقالاتي كه در بانک اطلاعاتیPubmed،Google scholar و Science direct در سال‌های 1971 تا 2013 منتشر شده بودند، با کلمات کلیدی bioglass، scaffold، graft و boneجستجو شدند. پس از مطالعه خلاصه 120 مقاله بدست آمده، تعدادی از این مقالات به صورت کامل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و سپس تعداد 76 مقاله که جنبه های کلینیکی بیوگلاس را در پیونداستخوان مصنوعی و بازسازی استخوان طبیعی مورد بررسی قرار داده بودند، انتخاب شدند. شیشه زیست‌فعال 45S5®، اولین ماده مصنوعی بود که قابلیت تشکیل پیوند شیمیایی با استخوان را داشت و عاملی برای شروع حرکت در زمینه سرامیک‌های زیست‌فعال شد. مطالعات آزمایشگاهی نشان دادند که شیشه‌های زیست‌فعال با سرعت بیشتری نسبت به بیوسرامیک‌ها با استخوان پیوند برقرار می‌کنند و همچنین خواص استخوان‌سازی آنها بعلت تحریک سلولهای استخوان‌ساز توسط محصولات باقیمانده از انحلال این مواد در سطح ژنتیکی است. بااین حال،هنوز محصولات فسفات کلسیم مانند تری‌کلسیم فسفات وهیدروکسی‌آپاتیت مصنوعی به طورگسترده‌تری درمراکز درمانی استفاده می‌شود. تمرکز این مقاله بر اثر ترکیبات مختلف بر پیوند استخوان مصنوعی بود.

نتیجه گیری: از آنجایی که بیوسرامیک‌ها شکننده هستند، نمی‌توانند در نقایص استخوانی که در معرض بارهای دوره‌ای هستند، بکار روند. برای غلبه براین مسئله،مواد ترکیبی (هیبرید)پلیمری شیشه‌های زیست‌فعال سنتز می‌شوندکه بادوام بوده و در آنها مواد معدنی زیست‌فعال و قطعات پلیمری ضریب یکسان دارند.

 

کلید واژه ها: پیونداستخوان، بیوگلاس، شیشه زیست‌فعال،
چاپ شده
2015-05-31
استناد به مقاله
1.
کاوهس, دولت فاطمهس, فروغیم, خروشیم, Kaveh S, Dostfatemeh S, foroughi MR, Khoroushi M. مروری بر کاربرد شیشه‌ زیست‌فعال در پیوند استخوان مصنوعی و بازسازی استخوان طبیعی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31می2015 [ارجاع شده 7جولای2020];11(4):346-63. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/956

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد