[1]
سید معلمیز., انشاییز., Saied-Moallemi, Z. و Enshaei, Z. 2012. بررسی آگاهي و عملکرد تغذيه‌اي مرتبط با سلامت دهان در دانشجويان دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان، بهار 1391. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 6 (دسامبر 2012), 530-539.