[1]
بهفرنياپ., نقشن., Behfarnia, P. و Naghsh, N. 2013. مروری بر بوي بد دهان (هاليتوزيس): مقاله بازآموزی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 2 (ژوئن 2013), 186-198.