[1]
موسویح., ولایتیف., سررشته دارس., لمعيم., Moosavi, H., Velayati, F., Sarreshtedar, S. و Lomee, M. 2014. بررسی مقایسه‌ای ریزنشت ترمیم‌های کلاس II کامپوزیت به دو روش Dye-extraction و Fluid filtration. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 10, 5 (جولای 2014), 335-344.